close
Share with your friends

Revision

Revision

Revision handlar om så mycket mer än om att kvalitetssäkra ditt företags ekonomiska information. KPMG brinner för revision, kunder och revisorsrollen.

Revision handlar om mycket mer än att kvalitetssäkra ditt företags ekonomiska information.

Vi vill hjälpa dig att se helt nya samband i ekonomin och förstå hur värde kan skapas i framtiden och hur risker kan minimeras i verksamheten. Vår revision ska ge dig förutsättning för sunda, goda affärer vare sig du driver en mindre, lokal affärsrörelse eller en global koncern med hela världen som marknad. Via revisionen får du en professionell genomlysning av din verksamhet. Riktigt bra kontroll över din verksamhets finansiella information skapar trygghet. Revisionen ger underlag för beslut vid till exempel kapitalanskaffning eller inför förbättring av administrativa rutiner. 

Objektivitet, opartiskhet, självständighet och ett etiskt förhållningssätt utgör hörnstenarna i KPMGs revisonspraktik. Vi brinner för revision, för våra kunder och för revisorsrollen.

Med revisionen som grund kan vi visa vad du tjänar pengar på och hjälpa dig att ligga steget före genom att bedöma risker och se utvecklingsmöjligheter. Din verksamhet kan växa med KPMG. Vi har stor erfarenhet och förståelse för ägarperspektiv i olika typer av verksamheter.

Våra ambition är att arbeta proaktivt med att överföra ny information till dig som kund. Du ska vara först med att få reda på det senaste. Det gäller oavsett om ditt företag är litet eller stort.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan