close
Share with your friends

Sustainability Reporting & Assurance

Sustainability Reporting & Assurance

Hållbarhetsinformationsgivningen blir alltmer reglerad och granskad. Våra specialister granskar hållbarhetsinformation som skapar värde för kunden.

Hållbarhetsinformationsgivningen blir alltmer reglerad och granskad.

I takt med att hållbarhetsområdet växer i betydelse, förväntar sig ledande befattningshavare samma nivå på kontroll av icke-finansiell information som av den finansiella informationen och granskning av hållbarhetsinformation blir därför allt viktigare. En stor utmaning för företag är att skapa ordning i den växande rapporteringsfloran. Det finns ett behov av att skapa effektiva rapporteringsprocesser. När företag integrerar hållbarhet i sin kärnverksamhet, ökar vikten av att snabbt och korrekt kunna tillhandahålla hållbarhetsrelaterad data.

Våra uppdrag skapar värde för kunden genom att bidra med ökad transparens, trovärdighet och struktur. Vårt mål är att våra uppdrag ska leda till förbättringar och ett hållbarhetsarbete som fokuserar på de väsentliga frågorna, en effektivare rapporteringsprocess och transparent informationsgivning.

KPMG kan hjälpa till med:

  • Anpassa redovisningen till legala krav och ramverk såsom EU-direktivet/ÅRL om hållbarhetsrapportering respektive GRI
  • Genomföra materialitetsanalyser
  • Granskning av hållbarhetsredovisning
  • Granskning av rapporter till CDP, Bra Miljöval och andra initiativ/märkningar
  • Granskning av gröna obligationer
  • Granskning av enskilda nyckeltal
  • Revision m a p konfliktmineraler
  • Integrerad rapportering

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan