close
Share with your friends

Shared Service Assurance

Shared Service Assurance

Med djup expertis inom ISAE 3402, SOC 1 och SOC 2 hjälper vi Shared Services-organisationer att få kontroll över processer. Kontakta oss gärna!

KPMG har djup expertis inom såväl ISAE 3402 som SOC 1 och SOC 2.

Många företag väljer att outsourca delar av sin verksamhet till andra företag som är specialiserade på vissa processer som till exempel, lön, IT, fondadministration, inköp och back office-tjänster.

I och med detta har kraven ökat på shared service centre att kunna visa att de har kontroll över sina processer.

KPMG har djup expertis inom såväl ISAE 3402 som SOC 1 och SOC 2. Vi kan hjälpa er med:

  • Granskning och avlämnande av revisorsrapport i enlighet med ISAE 3402, SOC 1 och SOC 2
  • Pre-revision för att fastställa om er organisation är redo för att utföra granskning enligt ovan ramverk.
  • Val av lämpligt intyg samt stöd med omfattning
  • Riskanalys och upprättande av kontrollramverk

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan