close
Share with your friends

KPI Assurance

KPI Assurance

Är er organisations nyckeltal korrekta? Vi granskar finansiella och icke-finansiella nyckeltal för att bedöma affärsvärde. Kontakta oss gärna!

Granskning av finansiella och icke-finansiella nyckeltal för att bedöma affärsvärde.

Skillnaden mellan investerarnas och andra intressenters behov och mängden information som granskas av revisorer blir allt större. Investerare har länge insett betydelsen av finansiella och icke-finansiella nyckeltal för att bedöma affärsvärde, men granskningen har fortsatt varit fokuserad på finansiella rapporter. Detta innebär att investeringsbeslut baseras på oreviderad information som inte har genomgått de stränga villkor som gäller traditionella processer för finansiell rapportering. Den traditionella modellen för finansiell rapportering täcker inte längre investerarnas behov. Världen har förändrats och granskningen måste följa med.

Din framgång drivs av både finansiella och icke-finansiella resultat. Du använder nyckeltal som hjälp för att styra verksamheten och rapportera om viktiga trender och branschspecifika jämförelsetal. Vilket väcker frågan: Hur korrekta är de nyckeltal som din organisation och dina intressenter, såsom viktiga kunder, affärspartner och de nog så viktiga investerarna, förlitar sig på?

Att redovisa nyckeltal är ett viktigt steg för att hjälpa dina intressenter att fatta mer informerade beslut. En oberoende granskning av dessa nyckeltal leder i sin tur till allmänt högre förtroende. KPMG:s nätverk av medlemsföretag har experter med omfattande erfarenhet av granskning inom ett stort antal områden för att stödja affärsmål.

Vi hjälper dig med:

  • Djupgående kontroll av uträkning och presentation av varje nyckeltal i relation till gällande ramverk och accepterad metodik.
  • En granskningsrapport, till styrelsen eller allmänheten, som täcker in alla eller ett urval av redovisade nyckeltal.
  • Granskning av system, processer och kontroller som genererar de data som nyckeltalen baseras på.
  • Jämförelse av upplysningar om företaget i relation till ledande global praxis, inklusive integrering av traditionell och icke-traditionell rapportering.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan