close
Share with your friends

Contract Assurance

Contract Assurance

Vi hjälper våra kunder att hantera affärsrelationer med komplexa avtal. Kontakta oss för mer information om våra tjänster inom Contract Assurance.

Vi hjälper våra kunder att hantera affärsrelationer med komplexa avtal.

Många affärsrelationer är reglerade genom komplexa avtal, där villkor om ansvar och förpliktelser inte alltid är tydligt definierade eller där frågor om praktisk avtalsefterlevnad inte är högsta prioritet. Att i dessa fall förlita sig på den ena partens rapportering kan utgöra en risk för såväl betydande intäktsbortfall som ökade kostnader. Vi hjälper våra kunder att hantera denna typ av affärsrelationer genom att t ex. tillämpa den granskningsklausul som ofta ingår i avtalet.

Vår erfarenhet har förvärvats genom uppdrag, utvärdering och utveckling av utrednings- och analystjänster.

Vi kan som en oberoende granskare söka relevanta fakta för att klargöra om avtalets ekonomiska eller andra typer av villkor är uppfyllda mellan parterna. Detta görs med särskilt fokus på att granskningen inte ska störa parternas affärsrelation till varandra.

Våra tjänster inom Contract Assurance omfattar följande:

  • Joint Venture-Assurance –Försäkran om korrekt fördelning av kostnader och felfri fördelning av omsättning och resultat mellan parterna
  • Royalty-Assurance – Försäkran om korrekt kassaflöde till följd av licensavtal med tredje part
  • Marketing/Media-Assurance – Stöd i att säkerställa att du får tillgång till den förhandlade medievolymen samt insyn i uppnådda rabatter
  • Supplier-Assurance – Efterlevnad av monetära och icke-monetära avtalsvillkor
     

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan