close
Share with your friends

Compliance Assurance

Compliance Assurance

Intresserad av Compliance Assurance-tjänster? Vi granskar system för efterlevnadskontroll eller specifika områden som uppförandekod och korruption.

Granskning av system för efterlevnadskontroll

Vi läser allt oftare om efterlevnadsbrott i media. Det kan vara allt från juridiska överträdelser till brott mot interna policyer. Många gånger identifieras inte överträdelserna i tid på grund av bristfälliga system för efterlevnadskontroll, otydliga interna policyer och ingen eller felaktig intern uppföljning av efterlevnad av policyer och rutiner.

Vid en granskning av system för efterlevnadskontroll kommer vi i förväg överens med kunden om delområden att granska exempelvis juridiska områden, verksamhetsområden och operativa processer. Det är också möjligt att begränsa granskningen till enskilda efterlevnadsområden så som konkurrenslagar, korruption, datasäkerhet och uppförandekod.

Vi använder framför allt ISO 19600-standarden som grund vid granskning av system för efterlevnadskontroll (CMS, compliance management systems). Standarden innehåller värdefull information för företag om hur man upprättar ett adekvat CMS-system.

Vi hjälper företag i alla faser av utvärderingen och utvecklingen av system för efterlevnadskontroll.

Vi hjälper dig med:

  • Granskning av system för efterlevnadskontroll eller specifika områden, exempelvis uppförandekod, konkurrenslagar och korruption.
  • Rådgivning för utformning av CMS-system.
  • Implementering och optimering av organisation och processer.
  • Riktat stöd till specifika delar av CMS-systemet, genom att till exempel   bedöma risker, utforma och hålla i kurser, fastställa hanteringen av riktlinjer och utveckla riktlinjer.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan