Redovisningstjänster | KPMG | SE
close
Share with your friends

Redovisning

Redovisning

KPMG erbjuder unik spetskompetens när det gäller finansiell rapportering och kvalificerade redovisningstjänster.

KPMG erbjuder unik spetskompetens när det gäller kvalificerade redovisningstjänster.

Finansiell rapportering och kvalificerade redovisningstjänster

De senaste årens intensiva utveckling och förändringsarbete inom området för bokföring och redovisning har lett till ett ökat behov av spetskompetens. KPMG Accounting Advisory Services består av ett starkt team med specialistkunskap som grundar sig på medarbetarnas erfarenheter från olika branscher och verksamhetsområden.

Våra medarbetare är engagerade i olika nationella och internationella organ, så som Rådet för finansiell rapportering, FARs Policygrupp för redovisning och Näringslivets redovisningsgrupp (NRG). Vi arbetar aktivt för att påverka normbildningen på ett tidigt stadium. Detta engagemang möjliggör även en effektiv kunskapsinsamling samt en snabb informationsspridning och kunskapsöverföring till våra kunder. Genom att hålla våra kunder informerade kan de påverka, fatta beslut och agera i god tid.
 

Har du frågor om redovisning för små och medelstora företag samt lönetjänster?

KPMG har avyttrat verksamheten för redovisning samt löneadministration vilken har varit en del av KPMG:s erbjudande till framförallt små- och medelstora företag. Verksamheten är nu en del av Aspia. Läs mer om Aspia på www.aspia.se.

För mer information klicka här

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Kontakt