Strategy | KPMG | SE
close
Share with your friends

Strategy

Strategy

Att vara trygg och framgångsrik idag handlar om att förstå, omfamna och genomföra förändringar, rustad för att möta en ny verklighet.

Att vara trygg och framgångsrik idag handlar om att förstå och genomföra förändringar.

Innovation to results – vi skapar och implementerar morgondagens vinnande strategier

Vi har djup kompetens inom och bred erfarenhet av hur verksamheter kan utvecklas i en ständigt föränderlig omvärld, t.ex. vid ändrade köpbeteenden, digitalisering av verksamheten, regelverksförändringar eller vid behov av effektivisering. Vi bidrar med kunnande, idéer och metoder som hjälper våra klienter att utforma nya och vinnande strategier.

  • Deal Strategy – Ger strategisk och finansiell rådgivning för att anskaffa kapital, hjälp och stöd vid investeringsbeslut, identifiera nya möjligheter, och bistår med robust M&A-stöd innan, under och efter transaktioner
  • Growth Strategy – Identifierar och implementerar ett prioriterat urval av tillväxtinitiativ som möjliggör för klienter att nå sina tillväxtambitioner 
  • Operating Strategy & Cost – Genererar värde genom att länka ihop den operativa modellen med affärsstrategi och finansiella mål
  • Enterprise-wide Transformation - Ger det övergripande ramverket för strategisk planering, kapitalallokering, portfölj- och synergihantering, scenarioplanering, och andra modulbaserade organisationsövergripande tjänster

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Våra kontakter