Treasury

Treasury

Behöver ni hjälp att utveckla Treasury-funktionen? Med mer än 100 års praktisk erfarenhet gör vi allt från Treasury Reviews till specifika insatser.

Treasury är ett komplext område som kräver stor praktisk kunskap.

Rådgivning

Treasury är ett komplext område som kräver stor praktisk kunskap, på KPMG har vi totalt över hundra års erfarenhet från praktiskt arbete på finansavdelningar. Vi stödjer Treasury-enheter på såväl finansiella som icke-finansiella företag. Detta inkluderar allt från heltäckande Treasury Reviews och processgenomgångar, till insatser på specifika områden; strategi, risk- och likviditetshantering, systemimplementering, säkerhetsredovisning, skuldhantering och analys av effekten av nya regelverk för att uppfylla organisationens krav på en effektiv och affärsstödjande finansförvaltning.

Treasurystrategi och funktion
Vi kan hjälpa till att analysera och utveckla Treasury-funktionens strategiska roll; geografisk och organisatorisk omfattning, ansvarsområden, operativ effektivitet och relevanta aktiviteter.

Processer och system
Vi hjälper till att analysera, beskriva och omdefiniera Treasury-processer, både på en strategisk och en detaljerad nivå. Vi analyserar också nuvarande och potentiella Treasurysystem.

Risk och riskuppföljning
Vi hjälper till att identifiera riskexponeringar och hur man bäst hanterar dessa. Vi hjälper till att ta fram riskmått och riskdefinitioner, utvecklar och stödjer implementeringen av Treasury-rapportering och hjälper till att utveckla Treasurypolicys och -instruktioner.

Utbildning
Vi erbjuder utbildningar och workshops för att utveckla era medarbetare, vilka anpassas för era behov. Exempel på tidigare utbildningar vi har genomfört är ”Grundkurs finansiella instrument”, ”Praktiskt Treasury-hantering” och ”Cash & Working Capital management”.

Nyhetsbrev maj 2020
Med en härlig sommar för dörren så är det hög tid att fundera på vilka områden som behöver trimmas under året för att ta oss närmare vår potential.

I detta utskick har vi valt att prata likviditetshantering ur treasuryperspektiv. Likviditet är ju ett av de allra viktigaste områdena som vi har att hantera. Det kan för många kännas som ett område som kräver mycket insats i både tid och resurser innan en tydligt resultat uppnås. Det kan så vara men det är långt ifrån givet. 

Som vanligt hoppas vi kunna inspirera er och utvecklar gärna innehållet tillsammans.

Välkommen att kontakta Treasury-gruppen på KPMG.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan