close
Share with your friends

Shared Services and Outsourcing

Shared Services and Outsourcing

Behöver ni hjälp att utvärdera er outsourcinglösning eller utveckla befintlig Shared Services-organisation? Upptäck våra tjänster som skapar värde.

Bygg en agil organisation anpassad efter era behov.

I dagens kundfokuserade värld är det inte längre lika relevant att skilja mellan backoffice och frontoffice

Det arbete som utförs inom HR eller Inköp har en direkt och avgörande inverkan på kundupplevelsen. Kärnverksamheten utvecklas för att utnyttja ny teknik, nya leveransmodeller och nya samarbeten. KPMG kan hjälpa er med den omvandling som krävs inom stödfunktionerna för att skapa en uppkopplad verksamhet med snabb förbättring, snabbare hastighet till marknaden och ett tillförlitligt, datastyrt beslutsfattande.

KPMG bistår även företag som vill implementera en Global Business Service-organisation att identifiera en optimal kombination av Shared Service-organisationer och outsourcinglösningar. Ett standardiserat arbetssätt för samtliga stödfunktioner och gemensamma verktyg ger utrymme för fortsatt kostnadsminskning. En GBS-organisation skapar också möjligheter för samarbeten mellan silos i end-to-end-processer vilket adderar värde till kärnverksamheten.

Vanliga utmaningar för våra kunder är att:

 • Bedöma om stödfunktioners leveransmodeller är kostnadseffektiva
 • Bedöma i hur hög grad stödfunktionerna ska vara integrerade för att passa just deras organisation
 • Identifiera och implementera rätt tekniska lösningar och verktyg för att skapa en effektiv organisation
 • Identifiera hur nyttjandet av en befintlig Shared Services-organisation kan optimeras
 • Hitta rätt outsourcing-leverantör. Samordna och utveckla portföljen av outsourcing-leverantörer.
 • Analysera förbättringsområden i den befintliga organisationen

Vi hjälper er skapa värde genom att:

 • Analysera vilka stödfunktioner som är bäst lämpade för att outsourcas eller omorganiseras till en Shared Services-organisation
 • Utveckla strategi, leveransmodell och operativ modell för Shared Services-organisationer
 • Bistå vid upphandling av tjänster, samt utvärdera pågående kontrakt från outsourcingleverantörer 
 • Utveckla beställarorganisation och processer för hantering av outsourcade tjänster och leverantörer
 • Projekt- och förändringsledning vid införande eller optimering av en Shared Services-organisation eller outsourcinglösning

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan