close
Share with your friends

KPMG och Coupa – inköpssystem med adderat värde

KPMG och Coupa

Genom en global allians har KPMG & Coupa ett nära samarbete där vi hjälper organisationer att realisera värdet av ett användarfokuserat inköpssystem.

KPMG och Coupa som är en världsledande leverantör av inköpssystem har ett nära samarbete.

Coupa är en världsledande leverantör av inköpssystem.

Genom en global allians har KPMG och Coupa ett nära samarbete där vi hjälper organisationer att realisera värdet av ett användarfokuserat inköpssystem. 

Strategiskt inköpsarbete en vanlig utmaning
Många organisationer har stora utmaningar i processen Procure-to-pay. Utmaningarna kan handla om låg avtalstrohet, manuella steg, långa attesteringstider, bristande information, långa betalningscykler och en generellt låg nivå av integration med andra affärsprocesser och affärssystem. Vi ser att detta håller tillbaka effektiviteten i organisationernas strategiska och taktiska inköpsarbete samtidigt som det driver höga hanteringskostnader för avrop till betalning.
Som global ledare inom inköpsrådgivning har KPMG en gedigen kompetens inom att optimera såväl operativmodeller, processer och system för Procure-to-pay i syfte att maximera värdet från inköp till organisationen. Vi arbetar också nära tillsammans med alla de stora inköpssystemleverantörerna globalt.

KPMG och Coupa i global allians kring inköpssystem
Vår globala allians med den ledande inköpssystemleverantören Coupa bygger på mångårigt nära samarbete. Tillsammans har vi utvecklat en mycket effektiv och värdefokuserad implementationsmetodik som hjälper våra kunder att addera strategiskt värde, öka processeffektiviteten, reducera kostnader och förbättra kassaflöde. Tillsammans hjälper vi organisationer att realisera värdet av ett användarfokuserat inköpssystem som uppmuntrar adoption, ökar insynen i processen samt skapar bättre översikt över företagets spend.

 

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan