Procurement

Procurement

Inköp driver inte bara lönsamhet utan har även en stor strategisk betydelse. Våra experter hjälper er att utveckla en framtidssäkrad inköpsstyrning.

Inköp driver inte bara lönsamhet utan har även en potentiellt stor strategisk betydelse.

Inköp driver inte bara lönsamhet utan har även en potentiellt stor strategisk betydelse

Kraven ökar på inköpsfunktionen och inköp blir en allt viktigare strategisk part i affärsutvecklingen. Inköp ska inte bara driva kostnadsbesparingar, kvalitet och leveransprecision utan även bidra med att säkra försörjning, öka hållbarheten och öka innovationsgraden från organisationens leverantörer. En förutsättning för framgång är en modern och effektiv operativ modell för inköp som är integrerad med såväl verksamhet som leverantörer och som accelereras av digitala verktyg.

KPMG har lång erfarenhet av framgångsrika inköpstransformationer i stora och komplexa organisationer i alla typer av branscher. Genom vår specialistkunskap inom inköp och supply chain samt med stöd av vårt globala ”Center of excellence” kan vi bidra till reducerade kostnader, ökad effektivitet, minskade risker, ökat värdeskapande och optimerade försörjningskedjor.

KPMGs experter hjälper er att skapa värde genom att:

  • Jämföra med ”best practice” och identifiera utvecklingsområden.
  • Utveckla och implementera en framtidssäkrad inköpsstyrning.
  • Optimera och digitalisera inköpsprocesser.
  • Driva effektrealiseringsprogram.
  • Genomföra strategiskt inköpsarbete och besparingsprogram, inklusive upphandling.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan