People & Change

People & Change

Även i en digital värld är människor en viktig investering. Våra tjänster inom People & Change ger större förståelse för framtidens organisation.

Även i en digital värld är människor fortfarande den viktigaste investeringen.

Framtidens organisation och medarbetare

Ledare runt om i världen ser att talang och drivna medarbetare är en konkurrensfördel. Men människor, teknik och arbetsplatser förändras i allt snabbare takt och det gör också relationerna mellan arbetsgivare och anställda. Att förstå framtida krav på kompetens och arbetssätt är en nyckelfråga för att göra rätt investeringar och stärka positionen på marknaden. Även i en digital värld är människor fortfarande den viktigaste investeringen och den största tillgången för ett bolag och dess varumärke.

Våra experter hjälper våra kunder att:

  • Definiera strategi och operativ modell för HR
  • Förstå och designa organisation och arbetssätt för att möta framtiden
  • Anpassa och designa kompetensramverk (Capability framework)
  • Utveckla kultur och beteenden
  • Driva förändringsledning i olika typer av projekt och transformationer

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan