Operations | KPMG | SE
close
Share with your friends

Operations

Operations

Vi reducerar kostnader och ökar effektiviteten genom våra specialistkunskaper inom inköp och logistik.

Vi reducerar kostnader genom våra specialistkunskaper inom inköp och logistik.

Vi arbetar med att reducera kostnader, öka effektivitet, säkra värdeskapande och optimera försörjningskedjor genom våra specialistkunskaper inom inköp och logistik.

KPMG:s samlade globala kunskap inom operations utnyttjas i Sverige för våra kunder som önskar utveckla sin verksamhet inom operations. 
 
Vill du utveckla din inköpsorganisation för att öka dess värdeskapande för verksamheten på både kort och lång sikt?
Inköp driver inte bara lönsamhet utan kan även ha en stor strategisk betydelse. KPMG har lång erfarenhet av att transformera inköpsorganisationer till att öka sitt levererade värde.  Läs mer om våra tjänster inom Procurement. 
 
Vill ni använda er logistik för att skapa verkliga konkurrensfördelar?
Vi hjälper våra kunder att designa och implementera en logistik som skapar verkliga konkurrensfördelar. Detta uppnås genom optimering av hela produktions- och logistiknätverket. Vi integrerar planeringen tvärs hela nätverket och hjälper våra kunder att effektivisera och sänka kostnaderna. Vi transformerar hela logistikverksamheter och säkrar effektiva processer genom rätt IT-stöd.
 
Customer & Growth
KPMG:s tjänster som fokuserar på att utifrån faktabaserad analys utveckla verksamheters kund-erbjudanden och tillväxtstrategier.
      Strategy & Operations teams can assist our firms’ clients with:
  rapid value procurement ocuses on optimizing strategic sourcing, consolidation of the supply base, improved contract management, improved inventory management through purchase execution and procurement process effectiveness.
  working capital management designs and embeds approaches to develop and implement visibility, control and generation of cash and working capital across the business operations.
  supply chain optimization  advises on lean manufacturing, lean six sigma, operations, product lifecycle management, logistics, sourcing, and distribution.
  business integration advises on mergers of business organizations (called post merger integration), shortly after a deal is finalized or years after many mergers have been executed.
  customer management provide insights in to managing the entire life cycle of a customer, helps with visibility into customer segmentation and assists in increase customer retention and acquisition.

      Strategy & Operations teams can assist our firms’ clients with:
  rapid value procurement ocuses on optimizing strategic sourcing, consolidation of the supply base, improved contract management, improved inventory management through purchase execution and procurement process effectiveness.
  working capital management designs and embeds approaches to develop and implement visibility, control and generation of cash and working capital across the business operations.
  supply chain optimization  advises on lean manufacturing, lean six sigma, operations, product lifecycle management, logistics, sourcing, and distribution.
  business integration advises on mergers of business organizations (called post merger integration), shortly after a deal is finalized or years after many mergers have been executed.
  customer management provide insights in to managing the entire life cycle of a customer, helps with visibility into customer segmentation and assists in increase customer retention and acquisition.

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Kontakt