Strategy & Transformation | KPMG | SE
close
Share with your friends

Strategy & Transformation

Strategy & Transformation

Vår kompetens inom såväl strategiutformning som förändringsledning gör oss till en marknadsledande aktör inom transformering av ekonomifunktionen.

Vi bidrar till ekonomifunktionens värdeskapande.

Ekonomifunktionen spelar en allt större roll

Idag spelar ekonomifunktionen en allt större roll i att skapa och förbättra beslutsunderlag samt att aktivt medverka till tillväxt i företaget.

Från att tidigare primärt varit en redovisnings- och rapporteringsfunktion efterfrågas nu i högre utsträckning värdeskapande rådgivning till företagsledningen. Denna omställning ställer ökade krav på såväl processer och IT-stöd som organisation, kompetens och styrmodeller.

KPMG stöttar sina kunder i att skapa samförstånd och engagemang kring en gemensam vision, översättning av visionen till en strategi och framtagande av en plan som hjälper verksamheten nå framgång. Vår kompetens inom såväl strategiutformning som förändringsledning gör oss till en marknadsledande aktör inom transformering av ekonomifunktionen.

Vanliga utmaningar för våra kunder är att:

 • Säkerställa ekonomifunktionens roll som värdeskapande servicefunktion.
 • Hantera en otydlig finansiell styrmodell.
 • Attrahera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare.
 • Standardisera och automatisera processer.
 • Optimera systemstruktur och gränssnitt.
Vi hjälper er att skapa värde genom att:
 • Definiera ekonomifunktionens strategi och leveransmodell.
 • Tydliggöra rollen att stödja ledningen med högkvalitativt beslutsunderlag.
 • Kartlägga och analysera processer och system.
 • Etablera en gemensam servicefunktion för ekonomi (Shared Service Center).
 • Bistå i framtagandet av serviceavtal (SLA) och interaktionsmodell.
 • Genomföra optimerings- och mognadsanalyser

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Kontakt