Shared Services & Outsourcing | KPMG | SE
close
Share with your friends

Shared Services & Outsourcing

Shared Services & Outsourcing

Vi har stor erfarenhet av att utforma, implementera och optimera organisationer för Shared Services.

Vi utformar, implementerar och optimera organisationer för Shared Services.

Kostnadseffektivisera med outsourcingsjänster

Många organisationer står idag inför utmaningen att driva sina stödfunktioner så kostnadseffektivt som möjligt, samtidigt som kraven på flexibilitet och kvalitet i analyser och beslutsstöd till ledningen blir allt högre.

Som en konsekvens har många organisationer gått mot leveransmodeller där funktioner och processer samlas i Shared Service Centers och/eller outsourcas till externa leverantörer. Rätt utfört skapar denna typ av modell mycket goda förutsättningar för såväl kostnadsbesparingar som ökad flexibilitet, produktivitet och kvalitet.

KPMG är en världsledande och oberoende rådgivare inom Shared Services and Outsourcing Advisory (SSOA). Vi hjälper företag och organisationer att analysera om de mest kostnadseffektiva lösningarna ligger inom eller utanför verksamheten samt vilken leveransmodell som passar bäst. Vi har stor erfarenhet av att utforma, implementera och optimera organisationer för Shared Services. Inom outsourcing av verksamhetsprocesser hjälper vi våra kunder att identifiera och upphandla leverantörer, samt stöttar organisationer att gå från utförare till att bli en effektiv beställare med hög kompetens inom kravställning och uppföljning.

Vanliga utmaningar för våra kunder är att:

 • Bedöma hur stödfunktionernas tjänster kan levereras så kostnadseffektivt som möjligt.
 • Bedöma hur organisationen kan utformas för att stödja en Shared Services / Outsourcing-modell.
 • Identifiera hur man utnyttjar en befintlig Shared Services-organisation så effektivt som möjligt.
 • Hitta rätt outsourcing-leverantör.Samordna och utveckla portföljen av outsourcing-leverantörer.
Vi hjälper er skapa värde genom att:
 • Analysera vilka funktioner som är bäst lämpade för en Shared Service- / Outsourcing-modell.
 • Utveckla strategi, leveransmodell och operativ modell för Shared Services.
 • Utforma organisation, processer, roller, KPI:er, systemkrav och styrmodell för Shared Services.
 • Stödja vid upphandling av tjänster från outsourcing-leverantörer.
 • Utveckla beställarorganisation och processer för hantering av outsourcade tjänster och leverantörer.
 • Kartlägga och analysera förbättringsområden i den befintliga organisationen.
 • Stödja med projekt- och förändringsledning vid införande eller optimering av en Shared Service / Outsourcing-modell.

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Kontakt