Enterprise Performance Management | KPMG | SE
close
Share with your friends

Enterprise Performance Management

Enterprise Performance Management

Vårt mål är att stödja kunden att skapa en verksamhetsstyrning som möjliggör för ledningen att fatta bättre beslut.

Styr din verksamhet mot ökad innovation, kvalitet och lönsamhet.

Ökade krav på verksamheten

En ökad digitalisering, konkurrens och globalisering ställer stora krav på verksamheter inom den privata och offentliga sektorn. För att bemöta omvärldens förändringar och ökade komplexitet tvingas organisationer utveckla nya strategier för att säkerställa ökad innovation, kvalitet och lönsamhet i sina verksamheter. KPMG stödjer sina kunder att överbrygga gapet mellan verksamhetens affärsmål och strategier, samt de initiativ och aktiviteter som realiserar dessa. Detta gör vi genom att säkerställa incitament, styrning och beslutsstöd som verksamheten behöver för att nå i mål med sina ambitioner.

KPMG:s team av erfarna projektledare hjälper våra kunder att skapa strukturer, identifiera systemstöd och skapa processer som förädlar data till värdefull - och för beslut viktig - kunskap. Vårt mål är att stödja kunden att skapa en verksamhetsstyrning som möjliggör för ledningen att fatta bättre beslut.

Vanliga utmaningar för våra kunder är att:

 • Säkerställa att verksamheten styrs mot en ökad innovation, kvalitet och lönsamhet.
 • Förmedla och förankra verksamhetsövergripande mål och strategier i alla delar av organisationen.
 • Bryta ner och delegera affärsmål till verksamhetens olika delar.driva strategisk planering och budgetering på ett tidseffektiv sätt.
 • Hantera, prioritera och förädla information till värdeskapande beslutsunderlag.identifiera vilken information som är avgörande för att realisera en strategi.
 • Koppla budget, uppföljning och nyckeltal till affärsmål och strategi.
 • Utveckla sammanhängande processer och informationssystem för verksamhetsstyrningen.
 • Renodla och uppdatera ekonomimodell för att spegla uppföljningskrav och nya IT-system.
 • Kravställa, upphandla och leda implementering av beslutsstöd och Business Intelligence.
 • Skapa värde genom en mer framåtblickande och datadriven analys och automatiserad verksamhetsstyrning.
Vi hjälper er att skapa värde genom att:
 • Erbjuda lång och omfattande erfarenhet från projekt hos kunder inom både den privata och den offentliga sektorn.
 • Anpassa och tillämpa en beprövad metodik för styrning och uppföljning.
 • Utvärdera och förbättra verksamhetens förmåga att fatta rätt beslut baserat på befintlig data och information i verksamheten.
 • Erbjuda interna och externa jämförelsetal och bedöma verksamhetens mognad inom verksamhetsstyrning.
 • Dela med oss av vår senaste evidensbaserade erfarenheter från effektiv verksamhetsstyrning och beslutsstöd.
 • Erbjuda sektor-, funktions- och systemspecifik kunskap gällande beslutsstöd och styrning i alla delar av verksamheten.

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Våra kontakter