Efficient Finance Operations | KPMG | SE
close
Share with your friends

Efficient Finance Operations

Efficient Finance Operations

Vi hjälper våra kunder att frigöra resurser, öka fokus på analys och förbättra stödet till bolagets övriga verksamhet.

Vi frigör resurser, ökar fokus på analys och stärker stödet till den övriga verksamheten.

Effektivisera ekonomiorganisationen

KPMG har lång erfarenhet av att effektivisera ekonomiorganisationer och hjälpa våra kunder att frigöra resurser, öka fokus på analys och förbättra stödet till bolagets övriga verksamhet. Plattformen för en effektiv ekonomiorganisation skapas i robusta och väl fungerande processer där transaktionshantering och utnyttjande av IT-stöd optimeras.

Vanliga utmaningar för våra kunder är att uppnå:

  • En ekonomiorganisation som kontinuerligt utmanar och skapar värde till kärnverksamheten.
  • Effektiva ekonomiprocesser som kontinuerligt mäts, förbättras och styrs via ett tydligt processägarskap.
  • Minskade ledtider, utjämnad arbetsbelastning och rätt kvalitet i bokslut och rapportering.
  • Enhetliga policys och riktlinjer som främjar rätt kvalitet.
  • Effektiv process för att identifiera och implementera nya regelverk och att detta leder till konkurrensfördelar.
Vi hjälper er att skapa värde genom att:
  • Arbeta fram en optimerad ekonomiorganisation med tydliga roller och ansvar.
  • Skapa effektiva ekonomiprocesser med stöd av KPMG Leading practice.
  • Skapa optimerad boksluts- och rapporteringsprocess där utgångspunkten är att transaktionshantering, huvudboksstängning, konsolidering, rapportering, kommunikation samt styrning sker utifrån fyra perspektiv – process, organisation, styrning samt system.
  • Identifiera och skapa förståelse för nya regelverks påverkan på organisation, processer och IT-stöd.

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Kontakt