close
Share with your friends

Digital Supply Chain

Digital Supply Chain

Driv affärsvärde genom att utveckla er Digital Supply Chain. Våra experter hjälper verksamheter med strategiska och funktionella frågeställningar.

Driv affärsvärde genom att utveckla era digitala logistikkedjor.

Driv affärsvärde genom att utveckla era digitala logistikkedjor

I en komplex omvärld med accelererande teknologisk utveckling, globalisering och förändrade kundkrav är en väl fungerande värdekedja en förutsättning för framgångsrika organisationer.

KPMGs experter hjälper sina kunder med:

Value chain strategy

Strategiska frågeställningar inom Operations:

  • Optimiering av produktionsnätverk (manufacturing footprint),
  • Vertikal integration (make-buy),
  • Leveransstrategier (Supply Chain Strategy),
  • Riskhantering (Supply Chain Risk Management)
  • Ekosystem och partnerskap

Planering, tillverkning och logistik

Funktionella frågeställningar inom Operations:

  • Planeringsfrågor (S&OP, OtD),
  • Processförbättring och effektivitet (Operational Excellence)
  • Logistikfrågor (e-handelslösningar, in-/outbound)
  • Tillverkningsfrågor (fabriks- och shop-floor optimering, ideal fabrik)

Industry 4.0

Nya affärsmodeller och nya teknologier inom Operations:

  • AI, Robotics, Data & Analytics, VR/AR, Predictive Supply Chain Risk Management, Predictive maintenance, HoloLens, Machine learning, uppkopplade maskiner, Smart Factory

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan