Supply Chain

Supply Chain

En effektiv och driftsäker värdekedja är en förutsättning för framgångsrika organisationer. Våra experter hjälper verksamheter på resan framåt.

En effektiv, driftsäker värdekedja är en förutsättning för framgångsrika organisationer.

Driv affärsvärde genom ständigt förbättringsarbete av er värdekedja

I en komplex omvärld med accelererande teknologisk utveckling, globalisering och förändrade kundkrav är en väl fungerande värdekedja en förutsättning för framgångsrika organisationer.

 

KPMGs erfarenhet och expertis inom Supply Chain kan hjälpa organisationer att växa genom att balansera flertalet målsättningar:

 • Förbättra kundupplevelsen 
 • Minska operationella kostnader 
 • Främja hållbarhet och reducera rörelsekapital 
 • Maximera utnyttjandegraden av kapitalinvesteringar 
 • Driva innovation av produkter och tjänster
 • Skydda varumärket

 

Vi kan stötta med processer, teknologi och förmågor nödvändiga för att skapa konkurrensfördelar, inom till exempel:

 • Supply chain- och verksamhetsstrategi 
 • Tillverkningsverksamhet
 • Planering (S&OP, IBP, OtD)
 • Proaktiv riskhantering av värdekedjan 
 • Logistik och nätverksoptimering 
 • Produktkostnad, skatteeffektiv värdekedja och internprissättning 
 • Förändringsarbete och transformation av nya affärsmodeller och teknologier kopplat till Industry 4.0 

 

Vill du veta mer om hur KPMGs experter kan hjälpa din verksamhet med strategiska och funktionella frågeställningar?

Läs mer här på sidan eller kontakta oss!

 

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan