close
Share with your friends

Business transformation & Program delivery

Business transformation & Program delivery

KPMG:s approach till transformation av strategi och verksamhet är kundorienterad, innovationsdriven och baserad på de senaste tekniska lösningarna.

KPMG:s approach till transformation är kundorienterad och innovationsdriven.

Transformation av strategi och verksamhet

Med marknader och sektorer i ständig rörelse ställs allt högre krav på förståelse och dynamik mellan innovation, värdeskapande och skydd. Behovet av att förändra både affärs- och verksamhetsmodeller blir allt tydligare i samband med nya kundbeteenden, snabb teknikutveckling, komplexa regelverk och globalisering.

KPMGs approach till transformation är kundorienterad, innovationsdriven och baserad på de senaste tekniska lösningarna. Vi arbetar sida vid sida med våra kunder för att utveckla och realisera såväl strategiska som operativa och finansiella mål. För att optimera värdet anpassar vi tillvägagångssätt till våra kunders strategi, affärs- och verksamhetsmodell, organisationskultur och förändringsförmåga.

KPMG har ett starkt team med en bredd av kompetenser inom olika områden och branscher, både i Sverige och på global nivå.

KPMGs experter hjälper kunder med:

  • Design av operativ modell och styrning
  • Tillväxtstrategi - och innovationsarbete
  • Kvantifiering av effektiviseringsinitiativ och kostnadsreduktion
  • Design och utveckling av verksamhetsprocesser
  • Leda transformationsprogram (inkl. integration/separation)

Kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa just er!

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan