Genomlysning av anseenderisker

Genomlysning av anseenderisker

Undvik skador på varumärke och förtroende

Undvik skador på varumärke och förtroende

Undvik skador på varumärke och förtroende: Hantera era anseenderisker

Många företag och organisationer verkar i ”förtroendebranscher” vilka bygger på att kunder, medlemmar och intressenter har förtroende för att verksamheten leds och styrs på rätt sätt. Anseendet eller ryktet är därmed avgörande. Anseenderisker handlar om de företeelser som kan påverka eller till och med förstöra förtroendet.

Anseenderisker underskattas dock ofta, och kan vid en första anblick ses som triviala ur ett finansiellt perspektiv. Men ur ett varumärkes- och ryktesperspektiv är de bland de mest väsentliga riskerna att hantera. En bristande hantering kan ge allvarliga konsekvenser, såsom rättsliga processer, skattetillägg, ekonomisk skada, missnöjda medarbetare och kunder samt i slutändan ett fördärvat varumärke.

Den mediala granskningen och intresset gör att risken för offentligt ifrågasättande och skatterevision ökar.

Vilka organisationer är i riskzonen?
De flesta verksamheter berörs av dessa frågor, som innefattar allt från förmåner, resor, representation, event, sponsring samt gåvor till anställda och kunder. Även hantering av leverantörsrelationer samt intressekonflikter och jäv är väsentliga områden.

Våra tjänster inom hanteringen av anseenderisker 

KPMGs erfarna experter kan bland annat bistå med att:

  • upptäcka samt åtgärda fel och brister
  • utföra stickprov för att säkerställa korrekt hantering, attestering och dokumentation 
  • utvärdera samt förbättra styrande dokument
  • säkerställa fungerande processer och rutiner
  • utbilda samt hålla workshops 
  • genomgång av utlägg, representation, förmåner, konferensresor mm för att säkerställa korrekt hantering skattemässigt 
  • bistå med eventuella rättelser på eget initiativ till Skatteverket
  • genom mångårig erfarenhet och kunskap stötta med rekommendationer och en förbättringsagenda på kort och lång sikt

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna för ett första möte!

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan