close
Share with your friends

GDPR – Stöd för stärkt dataskydd

GDPR – Stöd för stärkt dataskydd

KPMG har gedigen kunskap inom dataskyddsområdet och tillhandahåller expertresurser till organisationer inom flera branscher.

KPMG har gedigen kunskap inom dataskyddsområdet.

KPMG har gedigen kunskap inom dataskyddsområdet och tillhandahåller expertresurser till organisationer inom flera branscher. Våra medarbetare har kunskap såväl inom det legala området som inom organisation, processmodulering och IT.

Dataskyddsombud
KPMG erbjuder tjänsten som dataskyddsombud där vi ansvarar för att övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen. Vi arbetar för att uppnå era mål för personuppgiftshanteringen och tillhandahåller rätt kompetens för att säkerställa efterlevnaden av GDPR.

Metodstöd till interna dataskyddsombud
För att ge era interna dataskyddsombud rätt förutsättningar att utföra sina uppgifter kan KPMG erbjuda metodstöd till personerna/personen i fråga.

Råd och stöd inom dataskydd
Baserat på verksamhetens behov kan KPMG hjälpa till med verksamhetsanpassat råd och stöd. Vi kan även bistå er med enskilda granskningar och utvärderingar av ert dataskyddsarbete för att kontrollera organisationens regelefterlevnad av GDPR.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan