close
Share with your friends

Compliance - Regelefterlevnad

Compliance - Regelefterlevnad

KPMG kan hjälpa er med regelefterlevnad, anpassad efter er verksamhet och era förutsättningar

KPMG kan hjälpa er med regelefterlevnad, anpassad efter er verksamhet.

KPMG kan hjälpa er med regelefterlevnad, anpassad efter er verksamhet och era förutsättningar. Vi erbjuder tre olika nivåer av tjänster inom compliance.

Funktion för regelefterlevnad
Vi erbjuder en heltäckande tjänst som funktion för regelefterlevnad. Med utgångspunkt i er verksamhet upprättar vi en årsplan som vi arbetar efter. Som compliancefunktion lämnar vi även råd och stöd, där vi bistår med våra insikter i frågor som rör verksamheten. Våra experter säkerställer att rätt strukturer är på plats och utgår alltid från verksamhetsspecifika behov.

Tillfällig compliance-resurs
KPMGs experter kan även anlitas när ni har ett tillfälligt behov av resursförstärkning inom compliance. Oavsett om resursbehovet avser specifika aktiviteter såsom kontrollaktiviteter eller utbildningsinsatser eller om behovet avser temporär ersättningsbemanning utgår vi alltid från verksamhetens specifika behov.

Löpande råd och stöd inom regelefterlevnad
Utifrån er verksamhets behov kan vi erbjuda rådgivning inom regelefterlevnad som kan göras i form av utbildningar för verksamheten och styrelsen, workshops i större eller mindre grupper eller genom att bistå i att ta fram interna styrdokument eller annan dokumentation.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan