AML - Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

AML - Åtgärder mot penningtvätt

KPMG har lång erfarenhet av att arbeta med åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

KPMG har lång erfarenhet av att arbeta med åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism och kan hjälpa er att uppfylla de krav som ställs på er genom penningtvättsregelverket.

Riskbedömning
Vi gör en riskanalys och levererar en verksamhetsanpassad riskbedömning som kan lägga grund för verksamhetens fortsatta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Utbildning
Vi kan upprätta en utbildningsplan med beaktande av ert behov och er verksamhet. Vi erbjuder utbildningar och utbildningspaket på samtliga områden inom AML/CTF.

Råd och praktiskt stöd
Vi kan lämna löpande rådgivning i ert dagliga arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Vi hjälper er också att upprätta skriftliga styrdokument avseende ert AML-arbete samt tar fram verksamhetsanpassade detaljerade kontrollmatriser för både den första och den andra försvarslinjen.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan