close
Share with your friends

Financial Legal Services

Financial Legal Services

KPMG erbjuder ledande experter inom compliance och juridisk rådgivning i den finansiella sektorn.

KPMG erbjuder ledande experter inom compliance och juridisk rådgivning.

Juridisk rådgivning för finansiell sektor

Med nya regler kommer anpassning av interna processer. Aktörerna i den finansiella sektorn får allt fler och allt mer omfattande regelverk att förhålla sig till. Det krävs både kunskap och omställning för att säkerställa att organisationen uppfyller alla legala krav, från tillståndsansökan till den fortlöpande verksamheten. Såväl kontrollstrukturer som beslutsvägar påverkas.

Vi har expertkunskap inom metodik för regelefterlevnad samt intern styrning och kontroll. Våra jurister är väl insatta i regelverk så som förhindrande av penningtvätt och terroristfinansiering, att bedriva bank- och försäkringsrörelse, tillhandahållande av betaltjänster och GDPR.

KPMG erbjuder ledande experter inom compliance och juridisk rådgivning i den finansiella sektorn. Vårt mål är att ni ska ha en effektiv och ändamålsenlig organisation som lever upp till nya och förändrade regelverkskrav.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan