close
Share with your friends

Technology Enablement

Technology Enablement

Realisera era IT mål! Genom gedigen kunskap om IT och vår kunds affär kan vi utveckla strategier och skapa verklig hållbar förändring.

Vi hjälper våra kunder att realisera hållbar nytta med IT.

Vår modell tar hänsyn till alla dimensioner som behövs för att få till verklig och hållbar förändring

KPMG är unikt positionerade att förstå våra kunders affär och deras verksamhetsbehov. Vi vet dessutom hur IT skall hanteras för att realisera målen samt skapa nya möjligheter. Det gör att vi inte bara kan hjälpa våra kunder att utveckla strategi och målbild för verksamheten - vi kan också realisera affärsmålen.
 
De flesta implementationsprojekt fokusera på att få ett system på plats, förändringsledning och nya processer hanteras separat. Vi har etablerat en modell som tar hänsyn till alla dimensioner som behövs för att få till verklig och hållbar förändring. Vi kallar det för Business Integration.
 
I rollen som Business Integrator tar vi hänsyn till följande dimensioner:
 
Människa
Alla förändringsprojekt innefattar människor och vi vet att medveten förändringsledning är en viktig del för att uppnå riktig och hållbar förändring.
 
Process
Vi vet hur man arbetar effektivt inom stödprocesser och operativaproceser. Vi kan dessutom ekonomi, skatt och hållbar utveckling. Vi vet också att det krävs ett gediget processarbete för att lyckas implementera gemensamma processer.
 
Teknik
On-premise lösning eller molntjänst är en fråga som fler behöver ta ställning till. Vilken IT-arkitektur vill jag bygga och hur ser säkerheten ut i den lösning jag väljer? Vi vet hur man hanterar risker inom IT och realiserar nyttan med de nya teknikerna.
 
System/applikation
Vi har kompetens inom de största systemfamiljerna som är relevanta för våra kunders förändringar: SAP, Microsoft Dynamics, Oracle, Agresso, M3, Jeeves.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan