RPA, chatbotar och Machine Learning

Vi på KPMG erbjuder en rad tjänster inom Intelligent Automation, ett begrepp som i huvudsak handlar om effektivisering av verksamheter och rymmer teknologier som RPA (Robotic Process Automation), chatbotar/virtuella assistenter och Machine Learning. Våra erfarna rådgivare identifierar vilka möjligheter till automatisering som finns tillgängliga för just er, och hjälper er att genomföra initiativen med maximalt värdeskapande.

Vad behöver du hjälp med inom RPA?

 • Nulägesanalys av RPA-initiativ och rekommenderad roadmap för att skala upp teknologin
  Vi analyserar hela eller delar av ert RPA-initiativ för att identifiera nuläget. Utifrån en etablerad målbild analyserar vi vilka åtgärder som behöver genomföras för att målen skall uppnås. Det kan exempelvis vara förändringar i organisation, metodik, resurser eller teknik.
 
 • Potentialanalys för automatisering av processer
  Vi använder beprövade metoder för att identifiera inom vilka processer ny teknologi kan tillföra värde, och hjälper er att bygga både kvalitativa och kvantitativa business case för att automatisera/digitalisera processerna. Efter genomförd analys kommer ni veta var potentialen finns inom er verksamhet – ni får också våra rekommendationer kring vilka aktiviteter som behöver genomföras för att realisera potentialen på bästa sätt.
 • Framtagande av strategi och operativ modell
  Utan en tydlig strategi är det lätt att tappa fokus i automatiseringsinitiativet. Vi ser även att den största anledningen till att kunder inte realiserar potentialen i ny teknik går att härleda till brister i den operativa modellen. Det kan vara exempelvis en suboptimal struktur, brist på resurser, metodik eller prioritering. Tillsammans med våra kunder skapar vi en tydlig strategi och en effektiv operativ modell, för att göra användandet av nya teknologier till en strategisk tillgång inom verksamheten.
 • Driva automatiseringsinitiativ och automatisera affärsprocesser
  Förutom ovan beskrivna tjänster hjälper vi självklart våra kunder med definition och teknisk utveckling av de lösningar vi nämnt. Inom KPMG finns både verksamhetsspecialister och erfarna tekniker som arbetar med Robotic Process Automation (RPA), Chatbotar/Virtuella assistenter och Machine Learning – det gör att vi kan hjälpa er med hela kedjan och samspelet av affär, verksamhet och teknik.

RPA & Intelligent Automation – fråga oss:

Strategiska allianser med ledande partners

KPMG samarbetar med allianspartners som är ledande inom sina områden, såsom Blue PrismMicrosoftServiceNow och Google. Detta kombinerat med vårt egna globala nätverk gör att vi alltid kan erbjuda våra kunder vad de behöver.