Gör dig redo för digitala medarbetare

Intelligent automation handlar om hur automatisering kan skapa konkret värde i en verksamhet. Inom begreppet ryms teknologier som Robotic Process Automation (RPA), Chatbotar/Virtuella assistenter och Machine Learning – teknologier som vi på KPMG hjälper våra kunder att införa. Med vår erfarenhet och djupa förståelse för hur dessa teknologier bör appliceras, kan vi skapa nästa generations affärsmodeller för olika branscher.

Vad behöver din verksamhet hjälp med?

  • Nulägesanalys av RPA-initiativ och roadmap framåt
  • Potentialanalys för automatisering av processer
  • Framtagande av strategi och operativ modell
  • Driva automatiseringsinitiativ och automatisera affärsprocesser

 

Läs mer om våra tjänster inom RPA och automatisering 

Intelligent automation och digital arbetskraft

Resan mot intelligent automation och digital arbetskraft kräver rätt struktur, metoder och verktyg. KPMG är en utmärkt partner i dessa frågor eftersom vi kan både affär, verksamhet och teknologi, och våra metoder grundar sig i erfarenhet från vårt globala närverk av drygt 200 000 rådgivare. Ett exempel på detta är våra best practice-processer inom exempelvis ekonomi och HR, där vi har en roadmap över automatiseringspotentialen inom respektive område, samt konkreta användarfall där vi automatiserat processen.

Strategiska allianser med ledande partners

KPMG samarbetar med allianspartners som är ledande inom sina områden, såsom Blue PrismMicrosoftServiceNow och Google. Detta kombinerat med vårt egna globala nätverk gör att vi alltid kan erbjuda våra kunder vad de behöver.

 

Vill du veta mer om möjligheterna med intelligent automation?

Kontakta oss gärna på automation@kpmg.se