Intelligent Automation | KPMG | SE
close
Share with your friends

Intelligent Automation

Intelligent Automation

Med hjälp av kraften i vårt globala nätverk hjälper vi våra kunder att anta utmaningen som nya disruptiva teknologier medför.

Vi hjälper våra kunder att anta utmaningen som nya disruptiva teknologier medför.

Gör plats för framtidens tjänster idag

Vi hjälper våra kunder att ta sig an nya teknologier och på så sätt skapa konkret värde i verksamheten. För att uppnå detta pratar vi gärna om digital transformation, där nya teknologier kräver nya affärsmodeller och nya sätt att möta kunder i digitala kanaler.

Med hjälp av kraften i vårt globala nätverk hjälper vi våra kunder att anta utmaningen som nya disruptiva teknologier medför, inom exempelvis Robotic Process Automation (RPA), Virtuella Assistenter och Chatbots, samt Artificiell Intelligens (AI). Med hjälp av vår kompetens och djupa förståelse för hur dessa teknologier bör appliceras, kan vi skapa nästa generations affärsmodeller för olika branscher.

Våra tjänster innefattar exempelvis:

Mognads- och nulägesanalyser
Vi använder beprövade metoder för att identifiera inom vilka områden vi ser att nya teknologier kan göra skillnad i verksamheten. Vi fastställer områden med potential för att exempelvis öka processeffektiviteten, minska kostnader eller minska felmarginalen. Detta möjliggör mer utrymme för anställda att fokusera på värdeskapande uppgifter.

Strategi och operativ modell för nya teknologier
Att identifiera möjligheter blir allt mer viktigt i takt med att nya teknologier appliceras på områden som tidigare inte blivit påverkade av digitalisering i betydande grad. Tillsammans med våra kunder skapar vi en strategi och effektiv styrmodell för att hantera användningen av nya teknologier, samt minimera den disruptiva risken.

Automatisering av affärsprocesser
Vi använder teknologier som Robotic Process Automation (RPA), Virutella Assistenter, Chatbotar och AI för att automatisera både existerande och nya processer. Vi erbjuder gärna en Proof-of-concept (PoC) för att visa på genomförbarheten och business caset, för att därefter mobilisera och skapa automatiseringen. Vi etablerar även så kallade "Automation Center of Excellence" och implementerar en styrmodell för att hantera de robotar vi implementerat.

Vi arbetar med allianspartners som är ledande inom sina områden, så som Microsoft, Google, Amazon och BluePrism. Detta kombinerat med KPMG:s globala omfång gör att vi alltid kan erbjuda våra kunder vad de behöver. Det möjliggör även för oss att vara oberoende i vårt val av partner och fokusera på det som våra kunder verkligen behöver.

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Kontakt