Innovation Advisory

Innovation Advisory

Vi hjälper ert företag utveckla sin innovationsförmåga. Från att bygga upp och optimera den till att växla upp er innovationsprocess. Utforska mer!

KPMG:s rådgivning och struktur för innovationsledning.

Rådgivning inom innovationsledning

För att lyckas med investeringar inom innovation krävs intern samordning och tydlighet. Trots det saknas systematiska processer för innovationsarbete hos majoriteten av organisationer och företag. För att bidra till både effektivitet och säkerhet i din verksamhet erbjuder KPMG rådgivning inom innovationsledning.

Våra erfarna experter hjälper kunder i många olika branscher att utveckla sin innovationsförmåga, och kan stötta på alla steg i resan. KPMG:s rådgivning och struktur för innovationsledning bottnar i åratal av internationell forskning och är också anpassad till kommande internationella standarder för innovationsledningssystem (ISO 50501).

KPMG:s innovationsrådgivning består av tre primära delar:

 1. Strategic Innovation Management Services. Vi hjälper er att bygga upp en struktur för hur ni ska optimera er innovationsförmåga. Arbetet bygger på tre steg där vi inledningsvis mäter verksamhetens befintliga innovationsförmåga, därefter sätter upp långsiktiga mål för hur den ska utvecklas, och slutligen tar fram en detaljerad handlingsplan för hur förändringen ska gå till.
 2. Operational Innovation Management Services. Vi hjälper er att strukturera, bygga upp och växla upp er innovationsprocess. Syftet är att behov och möjligheter ska följa ett väloljat maskineri – hela vägen från idé till prototyper, via utvärderingsmoment och tester fram till lönsamhet.
 3. Innovation Management Support Services. Utöver den rena innovationsprocessen så är det många andra faktorer som behöver beaktas, såsom innovativt ledarskap, kulturförändringar, utbildningar för innovationsledare och anställda, finansieringsmodeller osv. Vi ser till att alla delar samverkar för bästa möjliga utveckling av er innovationsförmåga.

Teamet inom innovationsledning kan hjälpa er med bland annat detta:

 • Mäta innovationsförmågan i verksamheten
 • Utforma en ledande innovationsstrategi
 • Designa en “state-of-the-art” innovationsprocess
 • Idéhantering både i workshops och med vår digitala plattform Innovation Factory
 • Utforma modeller för budgetering och utvärdering av innovationsprojekt
 • Konkretisera koncept och bygga prototyper från innovativa idéer
 • Kvantitativa och kvalitativa tester av innovationer i en testbäddsmiljö
 • Utbilda innovationsledare och andra medarbetare i innovationskunskap
 • Implementera ett ISO-anpassat innovationsledningssystem.
 • Behovsinventeringar och problemanalyser för innovation
 • Hantera er innovationsportfölj samt bidra med utvärderingsmodeller
 • Fungera som ett stöd för alla innovationsansvariga i er verksamhet

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan