Digital Transformation & Innovation - Cybersäkerhet | KPMG | SE
close
Share with your friends

Cybersäkerhet

Cybersäkerhet

Vi erbjuder rådgivning för dig som behöver se över organisation och system för en bättre cybersäkerhet.

KPMG erbjuder rådgivning för dig som behöver en bättre cybersäkerhet.

Den digitala tekniken medför nya hot och risker som vi behöver hantera

Den digitala miljön innebär möjligheter för företag som vill söka nya marknader och är villiga att investera i ny teknik. Men den digitala utvecklingen utsätter också företag och organisationer för nya hot och risker. Det är inte en fråga om när, utan om hur många gånger ditt företag utsatts för en cyberattack. Denna nya verklighet skapar en känsla av utsatthet som ibland utnyttjas av aktörer som vill sälja produkter, vilket ofta resulterar i onödiga investeringar på ineffektiva program med dålig anpassning till risk och affärssammanhang.

Cybersäkerhet handlar sällan om en ny teknik och är inte heller enbart en fråga för IT-avdelningen. På KPMG ser vi alltför ofta att dessa frågor gör ledningen osäker på vad som egentligen behöver göras och vem man kan lita på när det gäller att rusta organisationen inför digitala risker och hot.

På KPMG arbetar vi främst med att utvärdera och skapa förmågan att förhindra eller hantera en attack i våra kunders system eller informationsläckage med speciellt fokus på organisationens verksamhetsprocesser, säkerhetsarkitektur och strategi. För oss handlar cybersäkerhet om vad du kan åstadkomma – inte om förbud och begränsningar.

Vi kan hjälpa dig att balansera kostnaden för att skydda informationen mot kostnaden för potentiella risker.

Exempel på våra tjänster är:

  • Förändringsprojekt med tillhörande processer, rutiner och arkitektur.
  • Global Cyber Incident Response
  • Riskhantering och riskanalyserPenetrationstester/IT-säkerhetsgranskningar
  • Vår globala mognadsanalys Cyber Security Maturity Assessment.
  • Förberedande analys inför kommande EU-förordning om skydd av personuppgifter.
  • Kontinuitetsplanering inklusive kris- och katastrofhantering

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Kontakt