Cyber Security

Cyber Security

Minska risken för attacker och intrång genom att proaktivt öka er cyber security. Våra experter hjälper er att se över organisation och system.

KPMG erbjuder rådgivning för dig som behöver starkare cyber security.

Cyber Security – en trygghet mot nya digitala hot och risker

Den digitala miljön innebär möjligheter för företag som vill söka nya marknader och är villiga att investera i ny teknik. Men utvecklingen utsätter också företag och organisationer för nya hot och risker. Det är inte en fråga om när, utan om hur många gånger ditt företag har utsatts för en cyberattack. 

Genom att stärka er cybersäkerhet kan ni känna er tryggare inför framtiden och möta nya hot och risker med bättre förutsättningar, samt undvika onödiga investeringar som är dåligt anpassade efter era risker och affärssammanhang.

 

Hur arbetar KPMG med cyber security?

På KPMG Cyber Security arbetar vi främst med att skapa förmågan att förhindra eller hantera en attack i våra kunders system eller förhindra informationsläckage. Vi fokuserar på våra kunders verksamhetsprocesser, säkerhetsarkitektur och strategi. För oss handlar cyber security om vad ni som verksamhet kan åstadkomma – inte om förbud och begränsningar.

Tillsammans kan vi balansera kostnaden för att skydda informationen mot kostnaden för potentiella risker.

 

Våra områden och tjänster inom cyber security:

  • Global Cyber Incident Response Vår erfarenhet antyder att starka tekniska funktioner möjliggör en snabb återhämtning och ger utmärkt inblick i incidenter.
  • Cyber Defense Program Vårt specialistteam Hack Team Zero består av seniora experter med gedigen erfarenhet inom IT-forensik och säkerhetsområdet. Våra specialister har rätt verktyg och metoder för att skydda dina mest värdefulla tillgångar från cyberhot.
  • Penetrationstester och IT-säkerhetsgranskningar Verklighetstrogna tester för att träna och identifiera eskaleringsvägar, skyddsmekanismer och organisationens detektionsförmåga.
  • Cyber Security Maturity Assessment – Vår digitala mognadsanalys ger er en holistisk bild över er cybermognad och vilka luckor som behöver stängas för att nå era cybersäkerhetsambitioner.  
  • Data Privacy Maturity Asessment – Utifrån en önskad mognadsnivå genomförs en efterlevnadskontroll gällande persondataskydd och GDPR, identifierar gap, samt ger rekommendationer på aktiviteter som krävs för att nå upp till den önskade mognadsnivån.
  • Kontinuitetsplanering, kris- och katastrofhantering Förmågan att förutse risker, dess effekter på verksamheten och strategi för återställning blir allt viktigare. Våra specialister inom området hjälper er att utvärdera nuläget och sätta rätt planer och prioriteringar!


Vill du veta mer om hur ert företag kan arbeta med cyber security? 

Kontakta oss!

 

Varför är cyber security viktigt? 

Cyber security handlar sällan om ny teknik och är inte heller enbart en fråga för IT-avdelningen. På KPMG ser vi alltför ofta att dessa frågor gör ledningen osäker på vad som egentligen behöver göras och vem man kan lita på när det gäller att rusta organisationen inför digitala risker och hot. Genom att arbeta aktivt med cyber security investerar ni i förmågan att hantera de risker och attacker som kan komma att påverka er verksamhet i framtiden med ekonomiska konsekvenser som följd.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan