close
Share with your friends

Cyber Security

Cyber Security

Minska risken för attacker och intrång genom att proaktivt öka er cyber security. Våra experter hjälper er att se över organisation och system.

KPMG erbjuder rådgivning för dig som behöver starkare cyber security.

Cyber Security – en trygghet mot nya digitala hot och risker

Den digitala miljön innebär möjligheter för företag som vill söka nya marknader och är villiga att investera i ny teknik. Men utvecklingen utsätter också företag och organisationer för nya hot och risker. Det är inte en fråga om när, utan om hur många gånger ditt företag utsatts för en cyberattack. 

Denna nya verklighet skapar en känsla av utsatthet som ibland utnyttjas av aktörer som vill sälja produkter, vilket ofta resulterar i onödiga investeringar på ineffektiva program med dålig anpassning till risk och affärssammanhang. 

Genom att stärka er cybersäkerhet kan ni känna er trygga inför framtiden och möta nya hot och risker med bättre förutsättningar.

 

Varför är cyber security viktigt? 

Cyber security handlar sällan om en ny teknik och är inte heller enbart en fråga för IT-avdelningen. På KPMG ser vi alltför ofta att dessa frågor gör ledningen osäker på vad som egentligen behöver göras och vem man kan lita på när det gäller att rusta organisationen inför digitala risker och hot. Genom att arbeta aktivt med cyber security investerar ni resurser som gör att vi kan hantera de risker och attacker som kan komma att kosta er verksamheten i framtiden. Kunskap ger makt.

 

Hur arbetar KPMG med cyber security?

På KPMG Cyber Security arbetar vi främst med att utvärdera och skapa förmågan att förhindra eller hantera en attack i våra kunders system eller informationsläckage med speciellt fokus på organisationens verksamhetsprocesser, säkerhetsarkitektur och strategi. För oss handlar cyber security om vad ni som verksamhet kan åstadkomma – inte om förbud och begränsningar.

Tillsammans balanserar vi kostnaden för att skydda informationen mot kostnaden för potentiella risker.

 

Exempel på våra tjänster inom cyber security är:

  • Förändringsprojekt med tillhörande processer, rutiner och arkitektur

  • Global Cyber Incident Response

  • Riskhantering och riskanalyser – penetrationstester/IT-säkerhetsgranskningar

  • Vår globala mognadsanalys Cyber Security Maturity Assessment

  • Förberedande analys inför kommande EU-förordning om skydd av personuppgifter

  • Kontinuitetsplanering inklusive kris- och katastrofhantering.

 

Vill du veta mer om hur ert företag kan arbeta med cyber security? 

Kontakta oss!

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan