Digital Customer Integration

Digital Customer Integration

Nå ut och interagera med era digitala kunder. KPMG erbjuder djup industrikunskap som hjälper er skapa bättre kundupplevelser och starkare resultat.

Nå ut och interagera med era digitala kunder.

Nå ut och interagera med era digitala kunder

Dagens konsumenter är mer informerade, uppkopplade och med högre krav än någonsin tidigare. Customer Experience (CX), det vill säga kundupplevelse, är på väg att passera både produkt och pris som den enskilt viktigaste särskiljande faktorn mellan företag. Kundupplevelsen är inte heller att betrakta som statisk eller konstant utan föränderlig, vilket ställer höga krav på mätbarhet och uppföljning. Organisationer och företag investerar idag rekordsummor i kundrelaterade initiativ, men ser inte alltid en tydlig avkastning.

KPMG kombinerar expertis inom strategi och implementering med djup industrikunskap och förståelse för att skapa bättre kundupplevelser, som i sin tur leder till ett starkare resultat på sista raden. Det innebär att se bortom kundtjänst till en helhetstransformation av marknadsföring, försäljning och övriga funktioner, vilket möjliggörs genom att sätta kunden i fokus och utgå från datadrivna kundinsikter och kundresan, istället för att bygga processer inifrån och ut. Slutresultat blir att organisationen, B2C såväl som B2B, står närmre sina egna kunder och kan leverera upplevelser som är sömlösa, anpassningsbara, relevanta och konsekventa, för att på så vis bygga starkare kundlojalitet.

Från ambition till implementation samarbetar KPMG med våra kunder på resan mot att bli kundcentrerade, balansera kostnader mot kundnöjdhet och maximera möjligheterna till ökade intäkter.

KPMGs experter kan bidra med kunskap inom följande områden:

 • Strategi och vision
  • Tillväxtstrategier
  • Innovation
  • Kundupplevelse (CX)
 • Transformation
  • Marknadsföringstransformation
  • Försäljningstransformation
  • Kundtjänsttransformation
 • Verktyg
  • Datadriven kundinsikt
  • Omfattande global research
  • Ramverk för att mäta kundupplevelse
  • Ramverk för att knyta samman front-, middle- och backoffice för att skapa en datadriven och kundcentrerad organisation

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan