close
Share with your friends

CIO Advisory

CIO Advisory

Vi hjälper företag att navigera i dagens komplexa och dynamiska miljö och samtidigt adressera risker, styrning och informationssäkerhet.

CIO Advisory hjälper våra kunder att driva verksamheten framåt och bidra med affärsnytta.

Fokus för dagens CIO har flyttats från daglig drift till utnyttjande av teknik för att skapa affärsnytta

Våra konsulter inom CIO Advisory hjälper företag och organisationer att navigera i dagens komplexa och dynamiska miljö och samtidigt adressera risker, styrning och informationssäkerhet.

Ett ökat behov av transformation och digitalisering av affären innebär utmaningar även för den mest kompetenta IT-organisationen. För dagens CIO driver IT affären framåt och inte bara stödjer den. Tekniken kan addera värde genom att effektivisera, öppna upp nya marknader, differentiera tjänster, skapa bättre kundupplevelser och förse verksamheten med beslutsstöd. Detta samtidigt som kostnader och kvalitet är i fokus.


CIO Advisory hjälper våra kunder med bland annat:

  • Utvärdering av IT-strategi och -organisation 
  • IT performance – benchmarking, KPI:er och optimering
  • IT governance – Utvärdera och implementera styrningsmodeller och processer 
  • Sourcing – strategi, upphandling och förhandling
  • IT risk management och internrevision
  • IT assurance – Assurance rapportering t.ex. SOC 1-3

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan