close
Share with your friends

Strategiskt partnerskap

Strategiskt partnerskap

Vi hjälper dig med strategin kring målen för ett partnerskap, att identifiera potentiella partners, och implementering för lyckade joint ventures.

Våra experter hjälper dig att skapa lyckade joint ventures och allianser.

KPMG:s specialistteam hjälper dig att fokusera på de viktigaste frågorna

KPMG:s joint venture-experter kan stödja dig från strategi och partneridentifiering till implementering och styrning för att driva ditt joint venture eller samgående. Vi har globala resurser men även lokala relationer och kunskap, allt för att du ska få en full förståelse av de strategiska, ekonomiska, operationella och legala konsekvenserna av att skapa och inrätta ett joint venture eller en allians. Vi hjälper dig också att förstå innebörden av samgåendet för hela din verksamhet och stöttar dig även kring eventuella exitstrategier.

Vi har specialistkompetens, inte bara kring bedömning av de juridiska och skattemässiga delarna, utan också kring rådgivning om regelverken på den rådande kapitalmarknaden.

Våra specialistteam hjälper dig att fokusera på de viktigaste frågorna genom kritiska skeden från idé till sjösättning av ett samgående.

 • Förstå strategin: Vilka är de viktigaste målen inför att ingå ett partnerskap?
 • Alternatividentifiering: Om ja, hur och med vem ska jag samarbeta med?
 • Utvärdering: Vilka är riskerna, fördelarna och vilket är det bästa sättet att skapa värde?
 • Design av partnerskapet: Hur behöver partnerskapet se ut för att lyckas?
 • Utförande: Hur kan jag förhandla till mig det bästa erbjudandet
 • Genomförandeplan: Hur ska jag planera för ett framgångsrikt genomförande?

Leverera, optimera eller göra exit är stadier i livscykeln som ett joint venture kan gå igenom med stora utmaningar. För att uppnå maximalt värde i ett joint venture eller i en allians kräver det ofta hantering av känsliga relationer (ofta mellan olika kulturer och gränser), utöver de vanliga utmaningarna som ett företag har, exempelvis kring avtal och operationellt. Med hjälp av en icke-traditionell, skräddarsydd strategi för att möta dina behov, kan våra erfarna specialister bidra till att bevara maximalt värde under hela livscykeln.

Våra specialistteam hjälper dig att fokusera på de viktigaste frågorna genom de kritiska skedena från identifiering till att verkställa optimering eller göra exit.

 • Genomgång av aktuell status: Är joint venture/alliansen passande för ändamålet och levererar den enligt sina uppsatta mål?
 • Diagnostisera problem och utforma lösningar: Varför är det gemensamma företaget/alliansen inte passande för ändamålet och vilka alternativ finns tillgängliga för att återställa eller optimera verksamheten?
 • Utveckla och genomföra planen: Vad behöver göras och hur ser jag till att verkställa planen på ett effektivt sätt?
 • Bedömning av styrning och rapportering: Fungerar styrningen och rapporteringen på ett effektivt sätt? 
 • Utvärdera exitalternativ: Är joint venture/allians en hållbar alternativt eller är det exit som är bäst?

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan