close
Share with your friends

Förbättra företag

Förbättra företag

Står ni inför en finansiell rekonstruktion? KPMG besitter lång erfarenhet av att stabilisera underpresterande företag. Vi guidar er genom svåra tider!

Vi genomför en strukturerad översyn för att stabilisera underpresterande företag.

I en snabb och föränderliga miljö står alla företag inför många utmaningar

Ett steg i fel riktning kan ibland få betydande effekter på företagets resultat och värde. KPMG:s team av specialister guidar dig genom svåra tider för att leverera konkreta resultat för dig och dina intressenter.

Likviditetshantering i kristider
Långivare, leverantörer och kunder förväntar sig att bolag har ordentlig koll på sin likviditetssituation. Både från ett kort och medel långt perspektiv. Detta blir speciellt viktigt när det är ostabilt och det råder osäkerhet i marknaden.

Våra integrerade specialistteam guidar dig igenom de kritiska stadierna av likviditetshantering och planering.

 • Vad är nuvarande likviditetsposition för verksamheten? Viktigt att startpunkten är korrekt
 • Hur tillförlitliga är kassaflödesprognoserna? Robusta prognoser är av stor vikt när man pratar med stakeholders
 • Vilka känsligheter/risker finns i kassaflödesprognoserna? Scenarioanalyser blir viktiga för att kunna planera på ett grundligt sätt 
 • Hur ser likviditetssituation ut för framtiden? Har jag tillräckligt med likviditet för att fortsätta driften av företaget?

KPMGs specialister har lång erfarenhet av att hjälpa till med:

 • Granska och kommentera ledningens procedurer och metodik som används vid utarbetandet av kassaflödesprognosen
 • Support med utformande av kassaflödesprognoser. Både kort och långsiktigt 
 • Vad är effekten av rörelsekapitalet? Återspeglas detta korrekt i prognoserna?
 • Identifiera viktiga känsligheter samt illustrera och kommentera den potentiella effekten av överenskomna känsligheter på Gruppens prognos

Turnaround
För att övervinna operativa och finansiella utmaningar och förbättra prestandan på ditt företag så behöver du snabbt stabilisera kassaflöde och likviditet, samt ha en realistisk syn på aktuella alternativ.

Vi genomför en strukturerad översyn för att stabilisera underpresterande företag genom att identifiera möjligheter för strategisk, operativ, organisatorisk och ekonomisk förändring och verkställa dem för att nå verkliga resultat. Våra integrerade specialistteam guidar dig igenom de kritiska stadierna av förändringsarbetet.

 • Utvärdering av alternativ: Hur kan jag snabbt och effektivt utvärdera mina alternativ?
 • Stabilisering: Hur kan jag stabilisera verksamheten och bedöma dess finansiella ställning? 
 • Turnaround-strategi: Vilka är de ekonomiska utfallen av de olika alternativen?
 • Utförande: Hur säkerställer jag full leverans av en turnaround-plan?
 • Värdeförverkligande: Vilka risker och kostnader finns för de olika alternativen, inklusive beredskapsplan?

Finansiell rekonstruktion
När ett företag har ekonomiska svårigheter letar aktörerna ofta efter ytterligare information eller resurser för att hjälpa till att återställa förtroendet. Vi hjälper dig att förstå det komplexa landskap av låntagare, långivare och aktieägare. Vi kan också hantera kommunikationen med berörda parter så att du kan hålla dig uppdaterad i de viktigaste frågorna och därmed kan fatta de bästa besluten. Vi hjälper dig att bedöma kortsiktiga likviditetsbehov och överväga åtgärder för att snabbt bevara värde och ta itu med potentiella risker för att behålla stabiliteten.

Våra specialistteam hjälper dig att fokusera på de viktigaste frågorna och hjälper dig att navigera en omstrukturering för att uppnå en hållbar, operativ och finansiell förändring.

 • Bedömning och stabilisering: Har jag tillräckligt med likviditet för att fortsätta driften av företaget?
 • Alternativbedömning: Vet jag vad som har gått fel och hur man rättar till det?
 • Förhandlingar med intressenter: Hur håller jag alla engagerade i förhandlingarna? 
 • Utveckling av alternativ: Vilken hållbar kapitalstruktur leder till bäst resultat?
 • Genomförande: Hur kan jag få alla intressenter att genomföra och leva efter den nya kapitalstrukturen? 
 • Kontinuerlig övervakning: Hur ser jag till att verksamheten stöds på bästa sätt genom processen?

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan