close
Share with your friends

Finansieringsstrategi

Finansieringsstrategi

Är ni i processen att anskaffa nytt kapital? KPMG:s experter kan stötta er från inledande bedömning och strategi till ett framgångsrikt genomförande.

KPMG kan erbjuda dig praktisk hjälp genom processen gällande anskaffning av kapital.

KPMG kan erbjuda dig praktisk hjälp genom processen gällande anskaffning av kapital

En strategi för att definiera dina finansieringsmål och finansieringsalternativ mot bakgrund av både privata och kapitalmarknadskällor är avgörande för en hållbar tillväxt. Vår rådgivningspraktik och Makinson Cowell, som förvärvades av KPMG år 2013, har insikter och marknadsnärvaro att ge dig en helhetssyn och gratis rådgivning för att matcha dina strategiska mål.

KPMG kan erbjuda dig praktisk hjälp genom processen gällande anskaffning av kapital; från inledande bedömning och strategi till ett framgångsrikt genomförande. Med hjälp av tydlig och enhetlig kommunikation kan vi hjälpa dig att utveckla och stärka aktieägarstödet som behövs för just din affär.

Våra specialistteam hjälper dig att fokusera på de viktigaste frågorna för att utveckla och genomföra kapitalstrukturtransaktioner och anskaffning av kapital i linje med dina mål.

  • Finansieringsstrategi: Hur gör jag för att maximera aktieägar- och intressentvärdet? 
  • Identifiera alternativ och utvärdering: Vilka finansieringskällor (skuld/eget kapital) är ett alternativ för dig? 
  • Utförande av affären: Hur gör jag för att uppnå de bästa villkoren? 
  • Stängning av affären: Hur hanterar jag kommunikationen? 
  • Löpande förvaltning och intressentkommunikation: Hur hanterar jag intressentkommunikationen för att upprätthålla långivare och aktieägarnas stöd?

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan