close
Share with your friends

Tillväxtstrategisk rådgivning

Tillväxtstrategi

Står er verksamhet inför tillväxt? KPMG hjälper er identifiera, tillvarata och implementera strategiska tillväxtprojekt som matchar era tillväxtmål.

Rådgivning för att identifiera, tillvarata och implementera strategiska tillväxtprojekt.

Att realisera aggressiva tillväxtmål kan vara mycket utmanande

KPMGs strategikonsulter bistår kunder med rådgivning för att identifiera, tillvarata och implementera strategiska tillväxtprojekt som matchar företagets ekonomiska ambitioner.

Tillväxt ligger vanligtvis högt på agendan för företagsledare. Företag tillämpar aggressiva tillväxtstrategier som svar på strukturella förändringar i marknaden som ofta orsakas av ny teknik, förändrat regelverk, föränderlig efterfrågan och branschglidning. Att realisera aggressiva tillväxtmål kan vara mycket utmanande - de flesta organisationer varken uppnår eller behåller sina utstakade tillväxtambitioner.

KPMGs erfarenhet visar på att detta kan vara resultatet av:

 • Orealistiska tillväxtmål som leder till en ogenomförbar strategi
 • Misslyckad planering med avseende på bristande förståelse för kapacitet och resurser som finns tillgängliga
 • Bristande samstämmighet i ledningsgruppen 
 • Bristande på stöd bland intressenter i företaget
 • Oförmåga i företaget att utvecklas och hitta nya lösningar som svar på förändrade marknadskrav och kundbehov

Metodiken hos KPMG Global Strategy Group (”GSG”), för att förverkliga en reell ökning av tillväxttakten och branschledande resultat hos våra kunder, behandlar problemställningar såsom:

 • Hur man tillvaratar nya eller orealiserade källor till större intäkter och vinst?
 • Hur man lönsamt etablerar sig på nya marknader och segment över en kort tidsram?
 • Hur man utvecklar och kommersialiserar innovativa produkter för att växa?
 • Hur man lockar nya kunder och förbättrar kundlojaliteten?

GSGs tillvägagångssätt inom tillväxtstrategi bygger på att identifiera och implementera en prioriterad uppsättning av så kallade tillväxtplattformar som gör det möjligt för våra kunder att uppnå sina tillväxtambitioner. Detta tillvägagångssätt, som underbyggs av KPMGs egen metodik ’9 Levers of Value’, är framtaget för våra kunder:

 • Tillväxtplattformar sammankopplar relaterade affärsmöjligheter, vilket driver på internt samarbete och effektivitet
 • Metodiken bygger kunskap och möjliggör en ökad skala på investeringarna över tid, eftersom tillvaratagandet av en affärsmöjlighet ofta leder till en annan
 • De tillhandahåller flera olika vägar för att uppnå tillväxtmål vilket minskar risken tack vare diversifierade portföljer av affärsmöjligheter - om en av idéerna inte fungerar, är den samlade tillväxtplattformen fortsatt stark
 • De tillhandahåller en realistisk välunderbyggd plan, som tar hänsyn till de talanger och färdigheter som krävs hos personal, tidshorisonter och riskaptit
 • De möjliggör en fortsatt tillväxt förbi satta tillväxtmål genom att institutionalisera tillväxt som en del av företagets DNA
 • Etablerar funktioner för projektledning av nya tillväxtmöjligheter som en portfölj av investeringar med specifika mätvärden för att upprätthålla utvecklingstakt och fortsatta framsteg
  Följande case-exempel visar hur GSGs metod med tillväxtplattformar framgångsrikt har tillämpats på kundproblem.

Att hjälpa ett globalt oljeföretag att i grunden förändra sin marknad
Fordonsmörjningsavdelningen för ett globalt oljeföretag hade uppfunnit och patenterat en ny och revolutionerande smörjteknik, som skulle kunna förändra marknaden i grunden. GSG hjälpte kunden att utveckla marknadsstrategi, prisstrategi och den operativa modellen för detta helt nya affärsben som byggts kring den nya tekniken.

Etablerande av en plan för att uppnå hög organisk tillväxt i Kina hos ett sedan länge lågpresterande multinationellt företag
Ett multinationellt företag inom industrisektorn hade problem med tillväxten i sin kinesiska verksamhet. GSG bistod företaget med att etablera och implementera en plan för att uppnå hög och lönsam tillväxt genom att anta en kundcentrerad affärsmodell och förändrad verksamhet.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan