close
Share with your friends

Vårt ramverk – 9 Levers of Value

Vårt ramverk – 9 Levers of Value

I mer än tjugo år har vi hjälpt kunder att skapa, skydda och maximera värde med hjälp av vårt ramverk ”9 Levers of Value”.

I mer än tjugo år har ramverket hjälpt våra kunder att skapa, skydda och maximera värde.

KPMG:s eget ramverk, ”9 Levers of Value”, fokuserar på att skapa, skydda och maximera värde från ’Innovation to Results’.

Vad som avses med värde kan vara olika för olika verksamheter, det kan avse verksamhetens anseende, avkastning på investeringar, finansiellt resultat, kundnöjdhet och lojalitet, samhällsnytta, balanserad budget, stabilitet och flexibilitet för att nämna några dimensioner. Olika situationer kan också definiera vad som menas med värde; tillväxt, operationell effektivitet, transformation eller en företagstransaktion till exempel.

Passar alla verksamheter
”9 Levers of Value” ramar in de viktigaste nyckelfaktorerna i en organisations finans-, affärs- och verksamhetsmodell, och är en bra utgångspunkt för ledare som ska utforma och genomföra en strategi. Ramverket kan tillämpas både på koncernnivå och inom en verksamhet. Det fungerar för såväl internationella som nationella, stora som små, privata som offentliga och ideella verksamheter.

Ett framgångsrikt ramverk
Vi har använt ramverket i drygt tjugo år för att hjälpa våra kunder att skapa, skydda och maximera värde. Vi vet vikten av att samordna finans-, affärs- och verksamhetsmodeller för att utveckla och genomföra framgångsrika strategier. Vårt ramverk är utformat för att sätta ökat fokus på och skapa djupare förståelse för dynamiken mellan samtliga nio faktorer (”levers of value”) vilket ger ledare bättre överblick och kontroll genom såväl planering som genomförande.

Med hjälp av vårt ramverk hjälper vi verksamheter att dra strategiska slutsatser baserat på finansiella resultat, investeringsvilja och riskhantering. Därmed kan ansvariga för design och implementering av strategi prioritera baserat på graden av väsentlighet och/eller angelägenhet. Modellen identifierar även såväl avsiktliga som oavsiktliga konsekvenser - strategiska, ekonomiska och verksamhetsmässiga – av olika val. Det ger möjlighet att tidigt planera för alla konsekvenser av ett visst agerande.

Med vårt ramverk ”9 Levers of Value” erbjuder vi ett kraftfullt, praktiskt och resultatinriktat strategiskt verktyg för verkställande direktörer och ledningsgrupper. Som approach kan ramverket även användas inom en organisation som ett sätt att tänka på och genomföra strategier.

Kontakta Fredrik Gustafson om du vill diskutera ramverket med oss.