close
Share with your friends

Affärsstrategisk rådgivning och strategisk planering

Affärsstrategi

Söker du rådgivning inom affärsstrategi? KPMG:s strategikonsulter erbjuder ett brett utbud av tjänster inom affärsstrategi och strategisk planering.

KPMG erbjuder ett brett utbud av tjänster och rådgivning inom affärsstrategi.

Från innovation till resultat – vi skapar och implementerar morgondagens vinnande strategier

Att vara trygg och framgångsrik idag handlar om att förstå, omfamna och genomföra förändringar, rustad för att möta en ny verklighet. KPMGs strategikonsulter erbjuder ett brett utbud av konsulttjänster och strategisk rådgivning inom affärsstrategi. Till exempel tillväxtstrategi, kommersiell due diligence, marknadsanalys, operativ strategi och förvärvsstrategi.

Vi har djup kompetens inom strategisk rådgivning och affärsplanering med bred erfarenhet av hur verksamheter kan utvecklas i en ständigt föränderlig omvärld, t.ex. vid ändrade köpbeteenden, digitala transformationer, regelverksförändringar eller vid behov av effektivisering. KPMGs strategikonsulter bidrar med kunnande, idéer och metoder som hjälper våra klienter att utforma nya och vinnande affärsstrategier.

  • Förvärvsstrategi  – Ger strategisk och finansiell rådgivning för att anskaffa kapital, hjälp och stöd vid investeringsbeslut, identifiera nya möjligheter, och bistår med robust M&A-stöd innan, under och efter transaktioner
  • Tillväxtstrategi – Identifierar och implementerar ett prioriterat urval av tillväxtinitiativ som möjliggör för klienter att nå sina tillväxtambitioner 
  • Operativ strategi – Vi hjälper våra kunder att frigöra och skapa värde genom att länka ihop den operativa modellen med affärsstrategi och finansiella mål
  • Omorganisation  – Hjälper till att ta fram och implementera planen vid företagstransformationer för att förändra hela företagets verksamhet. Det inkluderar strategisk planering, kapitalallokering, portfölj- och synergihantering, scenarioplanering och design av organisationsövergripande funktioner.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan