close
Share with your friends

En kanal för visselblåsare kan stoppa interna oegentligheter

Interna oegentligheter drabbar företag och organisationer varje år. Så länge dessa fall inte upptäcks riskerar skadorna att bli större. Allt fler väljer att inrätta en kanal för visselblåsare för att bättre kunna fånga upp denna typ av information. Kanalen för visselblåsare blir också en viktig del i organisationens arbete med att praktiskt förebygga och upptäcka oegentligheter. För organisationer med fler än 50 anställda, samt för offentlig sektor, behöver även en visselblåsarkanal inrättas för att möta kommande lagkrav.

Visselblåsare är en av de bästa källorna organisationer har för att kunna avslöja och stoppa pågående oegentligheter, och därmed snabbare reducera skadeverkningar på den egna organisationen. 

Visselblåsartjänst med ett heltäckande utbud

KPMG erbjuder ett heltäckande tjänsteutbud där du som kund kan välja hela eller delar av tjänsten.

  • Tillhandahållande av säker digital lösning för rapporteringskanal (visselblåsarsystem).
  • Mottagningsfunktion där initial bedömning och värdering av inkomna ärenden sker samt kvalitetssäkrad ärendehantering.
  • Utredningsfunktion där KPMG säkerställer oberoende och självständiga utredningar i de fall där det krävs.

KPMG kan också bistå med åtgärdshantering och hjälp att utveckla organisationens förebyggande arbete.

Hör av dig till oss för att diskutera hur vi kan hjälpa din organisation att implementera en oberoende visselblåsarkanal för att bättre upptäcka och förhindra oegentligheter.

Kundvägar visselblåsare

Klicka för att se bilden i ett nytt fönster.