Skaffa en kanal för visselblåsare med KPMG:s visselblåsartjänst

Visste du att den 17:e december 2021 införs det ett lagkrav som innebär att vissa organisationer måste ha en visselblåsarfunktion? Det gäller företag och organisationer som har fler än 50 anställda och/eller verkar inom offentlig sektor. KPMG erbjuder ett heltäckande tjänsteutbud där du som kund kan välja hela eller delar av visselblåsartjänsten – för att bäst passa din organisation.

Fördelar med KPMG:s visselblåsartjänst

KPMG:s visselblåsartjänst har ett heltäckande utbud:

  • Tillhandahållande av säker digital lösning för rapporteringskanal (visselblåsarsystem).
  • Mottagningsfunktion där initial bedömning och värdering av inkomna ärenden sker samt kvalitetssäkrad ärendehantering.
  • Utredningsfunktion där KPMG säkerställer oberoende och självständiga utredningar i de fall där det krävs.

KPMG kan också bistå med åtgärdshantering och hjälp att utveckla organisationens förebyggande arbete.

Hör av dig till oss för att diskutera hur vi kan hjälpa din organisation att implementera en oberoende visselblåsarfunktion för att bättre upptäcka och förhindra oegentligheter.

Varför behövs visselblåsare?

Visselblåsare är en av de bästa källorna organisationer har för att kunna avslöja och stoppa pågående oegentligheter, och därmed snabbare reducera skadeverkningar på den egna organisationen. Allt fler väljer att inrätta ett visselblåsarsystem för att bättre kunna fånga upp denna typ av information. Kanalen för visselblåsare blir också en viktig del i organisationens arbete med att praktiskt förebygga och upptäcka oegentligheter.

Visselblåsardirektiv blir svensk lag – krav på visselblåsarsystem

I maj accepterade regeringen en proposition om genomförandet av EU:s visselblåsardirektiv. Den nya lagen förväntas träda i kraft den 17:e december 2021.

Propositionen innefattar dels ett förstärkt skydd för visselblåsare, dels att de som innefattas av skyddet expanderas till att inkludera inte bara anställda, utan även andra personer som kommer i kontakt med företaget, exempelvis arbetssökande och praktikanter.

Beslutet omfattar företag som har mer än 50 anställda. Företag förväntas ha ett systematiskt sätt att motta och hantera visselblåsningar, ett visselblåsarsystem, vare sig kommunikationssystemet sker internt eller externt.

Kommunikationsvägar för visselblåsare

Kommunikationsvägar för visselblåsare. Klicka – se bilden i nytt fönster.