Skaffa ett system för visselblåsare redan i dag

Visste du att det finns en ny visselblåsarlag som innebär att vissa organisationer måste ha en visselblåsarfunktion? Det gäller;

  • företag och organisationer som har fler än 50 anställda, 
  • och/eller verkar inom offentlig sektor.

KPMG:s visselblåsartjänst erbjuder en heltäckande lösning – från rapporteringskanal till ärendehantering, bedömning och vid behov oberoende utredningar.

System för visselblåsning

Med KPMG:s visselblåsartjänst får du:

  • En komplett, säker och digital lösning som skyddar din organisation och visselblåsare (visselblåsarsystem)
  • Hantering, bedömning och värdering av inkommande ärenden
  • Oberoende utredningar som leds av KPMG:s specialister

Vill du ha en billig försäkring för att upptäcka och stoppa korruption tidigt – och samtidigt skapa en bra företagskultur? Hör av dig till oss för att diskutera hur vi kan hjälpa din organisation att implementera en visselblåsarfunktion.

Visselblåsare är en av de bästa källorna företag och organisationer har för att avslöja och stoppa pågående oegentligheter, och därmed snabbare minska skador på den egna verksamheten. Allt fler väljer att skaffa ett visselblåsarsystem för att bättre kunna fånga upp denna typ av information. Systemet för visselblåsare blir också en viktig del i organisationens arbete med att praktiskt förebygga och upptäcka korruption.

I maj 2021 accepterade regeringen en proposition om genomförandet av EU:s visselblåsardirektiv. Den nya visselblåsarlagen trädde i kraft den 17:e december förra året.

Lagen innefattar dels ett förstärkt skydd för visselblåsare, dels att de som innefattas av skyddet expanderas till att inkludera inte bara anställda, utan även andra personer som kommer i kontakt med företaget, exempelvis arbetssökande och praktikanter.

Beslutet omfattar den offentliga sektorn samt företag med fler än 50 anställda. Det förväntas av organisationen att implementera ett systematiskt sätt att motta och hantera visselblåsningar, ett visselblåsarsystem, vare sig kommunikationssystemet sker internt eller externt. KPMG kan hjälpa dig att följa EU:s nya visselblåsardirektiv och den svenska visselblåsarlagen.