close
Share with your friends

Förebyggande tjänster kring mutor och korruption

Förebyggande tjänster kring mutor och korruption

Förebyggande arbete stärker både intern kontroll och hjälper din organisation leva upp till krav som ställs i olika mutlagstiftningar. Vi hjälper dig!

Förebyggande arbete stärker intern kontroll.

KPMG har lång erfarenhet av att förebygga oegentligheter

Förebyggande arbete stärker både intern kontroll och hjälper din organisation leva upp till krav som ställs i olika mutlagstiftningar.

Ett heltäckande arbete med oegentligheter innefattar delarna Förhindra, Upptäcka och Åtgärda. Strukturen och att involvera hela företaget är två grundförutsättningar för vidare arbete. När grundförutsättningarna är på plats och personalen blir medveten om syftet skapas utbildningsinsatser, riskanalyser genomförs och kontroller skapas och/eller effektiviseras.

Grundförutsättningar för ökad medvetenhet och kunskap:

  • Att bygga en stark etisk kultur
  • Att minska de faktiska möjligheterna att begå brott
  • Att ta ansvar för sina samarbetspartners agerande

KPMG Forensic  arbetar med såväl svenska som internationella företag för att hjälpa dem att skapa ett bättre skydd mot korruption, proportionerligt i förhållande till varje företags specifika risker.

Utbildningar (korruption och intressekonflikter)
KPMG har lång erfarenhet av att förebygga oegentligheter. En av grundpelarna i att förhindra oegentligheter är att utbilda all personal. Därför har KPMG tagit fram en grundläggande digital utbildning.

Formatet av utbildningen gör det enkelt att erbjuda den till nyanställda eller konsulter som kommer in i organisationen. Den tydliga uppföljningen gör också att ni enkelt kan redovisa för hur många av de anställda som genomfört kursen. Utbildningen uppdateras varje år så att det kan bli ett stående inslag i din organisation.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan