Kvalificerade HR-konsulter till din HR-avdelning

I en förändringsbenägen och flexibel företagsvärld är HR-funktionen en av nyckelspelarna för företagets framgång. HR skapar förutsättningar för medarbetare och ledare att uppfylla sina egna och företagets mål – nöjda, välmående medarbetare skapar produktiva välmående företag. Som HR-konsulter har vi möjlighet att hjälpa våra kunder med detta varje dag. Vi skapar förutsättningar för välmående medarbetare och företag!

Våra kvalificerade interimskonsulter stärker din HR-avdelning vid temporära och ofta oväntade personalförändringar eller vid behov av extra kompetens kopplat till förändringar eller projekt. En erfaren HR-konsult från KPMG arbetar affärsdrivet, stöttar och utvecklar din organisation. Självklart anpassar vi interimslösningen för att passa ert behov och vi arbetar alltid med kvalitet i fokus. Vi är en långsiktig affärspartner som ger dig mervärde i varje konsult tack vare vårt kunniga team.

Onsite Solutions HR erbjuder kompetensförstärkning och stöd med strategiskt och operativt arbete inom följande områden:

 • Employer Branding & EVP
 • Onboarding, Offboarding, Outplacement
 • Kultur, Inkludering & mångfaldsarbete
 • Rekryteringsprocess, Talent Management
 • Performance Development
 • Arbetsmiljö och Rehabilitering
 • Comp & Ben
 • Arbetsrätt och Lönekartläggning
 • Digitalisering och people analytics

HR-konsulter inom flera olika roller

 • HR Chef
 • HR Business Partner
 • HR Controller
 • HR Generalist eller Specialist

HR-rådgivning anpassad utifrån din verksamhet

Vi erbjuder även personlig rådgivning och allmänt stöd i HR- relaterade frågor. En tjänst för företag som saknar en HR-funktion, precis startat sin verksamhet eller för en nybliven chef som behöver stöd lite då och då. 

Vi hjälper er att:

 • Säkerställa att ni arbetar enligt rådande lagar och regler.
 • Ge stöd i arbetsrättsliga frågor och det systematiska arbetsmiljöarbetet.
 • Genomföra er lönekartläggning.
 • Utveckla, granska eller uppdatera policys, personalhandbok samt dokument tillhörande olika HR-processer som arbetsbeskrivningar, arbetsmiljöplan, jämställdhetsplan, anställningsavtal, inkludering/mångfald mm.

Vi blir din HR Business partner närhelst det behövs som en prenumerationstjänst.