Ekonomikonsult med rätt kompetens för ditt företag

Onsite Solutions erbjuder välutbildade och specialiserade interimskonsulter i alla lägen och vi finns till för att hjälpa er organisation utifrån era förutsättningar. Vi matchar den konsult som har rätt kompetens och personlighet för ditt uppdrag.

Våra konsulter är flexibla och kan med kort varsel stötta din ekonomiavdelning och axla de olika roller som din ekonomifunktion kräver. Alltid med stöd av KPMG:s kunskapshus som bidrar med effektivitet, trygghet samt expertis inom din organisation.

Onsite Solutions arbetar med alla tjänster inom CFOs ansvarsområde och längden på våra uppdrag kan vara allt från en punktinsats till heltid under en längre period. Vi har gedigen erfarenhet som gör att vi effektivt kan sätta oss in i din verksamhet och skapa kontroll oavsett roll. Vi är proaktiva och lösningsorienterade och har erfarenhet av att arbeta i en mängd olika roller, gruppkonstellationer, branscher och system.

 

Våra ekonomikonsulter har bred erfarenhet inom projekt och interim. Nedan följer olika roller och projekt vi kan hjälpa er organisation med.

Projektledning och projektstöd inom finance

 • Byte av redovisningsprinciper
 • Byte av ERP-system (ekonomisystem)
 • Effektivisering av budgetarbete
 • Projektledning för effektivisering av ekonomifunktion
 • Kassaflödesförbättringar
 • Implementering av interna kontroller
 • Kostnadseffektiviseringar 
 • Utformning av roller inom ekonomi
 • Projektledning vid konsolideringar
 • Processkartläggningar

Ekonomikonsulter inom flera olika roller

Onsite Solutions Finance erbjuder kompetensförstärkning och stöd inom de flesta roller på er ekonomifunktion, exempelvis som:

 • CFO
 • Ekonomichef
 • Head of Finance
 • Group Accounting
 • Redovisningschef
 • Head of Business & Finance Control
 • Business Controller
 • Financial Controller
 • Redovisningsekonom
 • Financial Analyst