close
Share with your friends

Konsult inom ekonomi och HR: Kvalificerad kompetensförstärkning

Det finns många situationer som leder till behov av kompetensförstärkning i din organisation. Vi har ett starkt team av konsulter inom ekonomi och HR som snabbt kan förstärka din verksamhet.

Oavsett när, var eller varför ni behöver stärka upp er organisation med kompetent personal så finns KPMG Onsite Solutions redo med våra välutbildade konsulter som har lång erfarenhet och olika specialistkompetenser.

En HR- eller ekonomikonsult från KPMG kommer aldrig ensam

När en konsult kommer från KPMG får du en hel armada förtäckt i en människokropp. Vårt team är en sammansvetsad grupp som hjälper varandra kring de utmaningar som finns i respektive uppdrag. KPMGs konsulter har ett nätverk av 1 500 kunniga kollegor i Sverige och omkring 200 000 medarbetare runtom i världen att ta hjälp av, oavsett område eller frågeställning.

Konsulter med spetskompetens ger garanterat mervärde

Vi är mycket noggranna i vår egen rekryteringsprocess och anställer inte för specifika projekt eller vissa kunder utan våra medarbetare kan ta sig an alla olika typer av uppdrag – därför kan vi med säkerhet säga att vi kommer skapa ett mervärde hos er. Till exempel effektivisering av processer och utveckling av nya rutiner. Konsulten har ett objektivt synsätt och kan med fördel utveckla din verksamhet även inom andra delar än enbart det överenskomna uppdraget.

Skräddarsydd interimslösning

Vi skräddarsyr interimslösningen för att passa ert behov och kan bland annat stötta och skapa värde vid till exempelvis:

  • Tillfälligt behov av en specifik kompetens
  • Förändringsprocess eller omorganisation
  • Pågående rekryteringsprocess
  • Skapandet av processer, rutiner och policydokument
  • Behov av konsult under en kortare tid. Till exempel vid vakanser, sjukdom, föräldraledighet eller tillfälliga arbetstoppar.

Vi blir din långsiktiga affärspartner

Vår affärsidé handlar om att skapa ett värde för våra kunder och vår modell vilar på långsiktighet i våra kundrelationer, vi blir en del av din verksamhet. Vi kan vara med genom förändringsprocesser, bidra på tillväxtresor och vara den oberoende part som du kan anförtro dig åt och bolla saker med.