Styra och genomföra

Styra och genomföra

Hållbart företagande är en ständigt pågående process. Få hjälp med att genomföra hållbarhetsarbetet i praktiken och på så sätt realisera hållbara mål!

Vi kan hjälpa dig att genomföra hållbarhetsarbetet i praktiken.

Hållbarhetsarbetet är en ständigt pågående förändringsprocess

Det handlar i grund och botten om att utveckla verksamheten, påverka människors beteenden, skapa förståelse, ta fram stödjande policyer och processer, samt införa effektiva verktyg för kontroll och uppföljning.

En strategi eller plan är ingenting värd om den inte omsätts i handling. Att arbeta aktivt med hållbarhet och ansvarsfrågor handlar därför ytterst om ledarskap – en vilja att gå före samt god förmåga att förutse framtida scenarier, behov och risker. I vissa branscher utgör leverantörsledet den största riskfaktorn eller möjligheten medan det i andra kan vara kundledet eller samhällsperspektivet.

Vi på KPMG hjälper dig att genomföra hållbarhetsarbetet i praktiken. Vi vet hur man styr och implementerar hållbarhet på bästa sätt, och våra konsulter har god kännedom inom både befintlig och kommande lagstiftning samt de olika frivilliga initiativ som finns.

Vi stöttar våra kunder med exempelvis:

  • Utveckling av policyer, ramverk och uppförandekoder
  • Utvärdering av företagsetik/kultur genom KPMGs Integritetsbarometer samt aktiviteter såsom etikworkshops och dilemmadiskussioner
  • Rådgivning kring incidentrapportering, whistleblower-rutiner etc.
  • Utveckling av styrkort för ökad genomförandekraft och förståelse, både internt och externt
  • Integrering av hållbarhetsperspektivet i företagets riskhanteringssystem (ERM)
  • Organisationsutveckling och transformation av hållbarhets-/HSE staber och ”centres of excellence” för sänkta olyckstal, förbättrad hälsa samt energi- och kostnadseffektivitet
  • Förändringsledning genom KPMGs framgångsrika metod för Change Management
  • Rådgivning kring och implementering av ledningssystem (miljö, energi, säkerhet, hälsa och social hållbarhet) samt ISO-standardisering
  • Rådgivning kring och implementering av PRI, EP, UN Guiding principles on Human Rights, UN Global Compact
  • Hållbarhetsutbildning till medarbetare, ledning och/eller styrelse anpassad efter eran verksamhets behov

Hör av dig så berättar vi mer!

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan