Strategi och mål

Strategi och mål

Lyft in hållbarhetsperspektivet i verksamhetens övergripande strategi. KPMG hjälper er ta ut riktningen genom att kartlägga möjligheter och risker.

Vi hjälper dig ta ut riktningen genom att kartlägga möjligheter och risker.

Integrera hållbarhet i företagets kärnaffär

Allt fler företag integrerar hållbarhet i sin kärnaffär. De lyfter in hållbarhetsperspektivet i den övergripande strategin och utvecklar mål, mätetal och aktiviteter för löpande uppföljning. Ledande företag kvantifierar risker och möjligheter samt analyserar sitt verkliga värdeskapande för samhället.

Utmaningen för många av våra kunder är att begränsa arbetet och fokusera på väsentliga aspekter – att urskilja vad som skapar värde. Som ett led i detta kan intressentdialoger och väsentlighetsanalyser skapa en grund för strategi, mål och handlingsplaner. Det krävs också god kännedom och kunskap om såväl risker som möjligheter. Hur påverkas affärsmodellen på sikt av globala trender? Och vilka nya möjligheter kan uppstå längs vägen?

Vi på KPMG hjälper dig att ta ut riktningen, att identifiera möjligheter och risker samt att säkerställa att du har den information du behöver för att kunna fatta rätt beslut. Vi bistår våra kunder på deras strategiska resor genom bland annat:

  • Kartläggning av företagets mognadsgrad och jämförelse med branschpraxis
  • Utveckling av strategier för stärkt positionering/varumärke, ökade innovationsmöjligheter, tydligare kunderbjudande och kanalval
  • Utveckling av handlingsplaner, mål och mätetal för att minska riskexponering
  • Effektmätning/värderingsanalys, marginal- och resultatpåverkan (ekonomiskt, miljömässigt och socialt värdeskapande, SRoI, samhällsinvesteringar m.m.)
  • Utvärdering; Due Diligence
  • Integrera hållbarhetsrisker i ordinarie riskhanteringssystem och processer (ERM)

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan