close
Share with your friends

GRI - riktlinjer för hållbarhetsredovisning

GRI - riktlinjer för hållbarhetsredovisning

Ska ni publicera en hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer? KPMG kan stötta företaget i rapportering enligt Global Reporting Initiatives (GRI)

Vi stöttar din verksamhet i rapportering enligt Global Reporting Initiatives riktlinjer.

Upprätta en transparent hållbarhetsrapport

GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning är ett effektivt verktyg för att upprätta en hållbarhetsredovisning som tillgodoser såväl företagets som intressenternas behov av information.


Vad är GRI?
Global Reporting Initiative (även känt som GRI) är ett internationellt oberoende standardiseringsorgan som hjälper företag, regeringar och andra organisationer att förstå och kommunicera sin påverkan avseende klimatförändringar, mänskliga rättigheter och korruption.

Att använda sig av GRI:s riktlinjer är ett effektivt verktyg för att förbättra relationen med viktiga intressenter. En relevant och tillförlitlig hållbarhetsredovisning kan bidra till att öka företagets transparens och stärker förtroendet. Sedan 2013 finns en ny version av GRI:s riktlinjer som sätter väsentlighet i fokus och ställer krav på att företag ska genomföra en väsentlighetsanalys för att identifiera sina viktigaste hållbarhetsfrågor.

 

Allt fler företag använder GRI:s riktlinjer
Enligt KPMGs globala studie, The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2015 – Currents of Change, tillämpar hela 74 % av världens 250 största företag GRI:s riktlinjer. I Sverige är den siffran något längre. Av våra 100 största företag tillämpar 66 % av dem som hållbarhetsredovisar GRI:s riktlinjer. Genom att tillämpa riktlinjerna från GRI kan er hållbarhetsrapport bli mer transparent.


Behöver ni hjälp med er hållbarhetsrapport?
Är er verksamhet intresserade av att tillämpa riktlinjerna från GRI för er hållbarhetsrapport? Vi har varit stöd till en rad företag, med olika erfarenhet av att arbeta med hållbarhetsfrågor, i processen med att identifiera de väsentliga frågorna och kan erbjuda ett välutvecklat men ändå skräddarsytt tillvägagångssätt. Låt våra specialister hjälpa er skapa en mer transparent hållbarhetsrapport enligt GRI:s riktlinjer!

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan