Rapportering enligt Global Reporting Initiative (GRI)

GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning är ett effektivt verktyg för att upprätta en hållbarhetsredovisning som tillgodoser såväl företagets som intressenternas behov av information.

Vad är GRI?

Global Reporting Initiative (även känt som GRI) är ett internationellt oberoende standardiseringsorgan som hjälper företag, regeringar och andra organisationer att förstå och kommunicera sin påverkan avseende klimatförändringar, mänskliga rättigheter och korruption.

Att använda sig av GRI:s riktlinjer är ett effektivt verktyg för att förbättra relationen med viktiga intressenter. En relevant och tillförlitlig hållbarhetsredovisning kan bidra till att öka företagets transparens och stärker förtroendet. Sedan 2013 finns en ny version av GRI:s riktlinjer som sätter väsentlighet i fokus och ställer krav på att företag ska genomföra en väsentlighetsanalys för att identifiera sina viktigaste hållbarhetsfrågor.

Behöver du hjälp med din hållbarhetsredovisning?

Är din verksamhet intresserad av att tillämpa riktlinjerna från GRI för er hållbarhetsrapport? Vi har varit stöd till en rad företag, med olika erfarenhet av att arbeta med hållbarhetsfrågor, i processen med att identifiera de väsentliga frågorna och kan erbjuda ett välutvecklat men ändå skräddarsytt tillvägagångssätt. Låt våra specialister hjälpa dig skapa en mer transparent hållbarhetsrapport enligt GRI:s riktlinjer.

Hör av dig för att prata med någon av våra experter

Kontor i Sverige

Kontakta oss

Tjänster