Rapportera

Rapportera

I takt med att hållbarhet växer i betydelse ökar även kraven på företagens hållbarhetsrapportering. Våra experter hjälper dig få allt på plats!

Krav och förväntningar på företagens hållbarhetsrapportering ökar.

Kraven på företagens hållbarhetsrapportering ökar

En stor utmaning för företag är att skapa ordning i den växande rapporteringsfloran och skapa strukturer och processer som lättar på rapporteringsbördan.

I takt med att hållbarhetsområdet växer i betydelse ökar kraven och förväntningarna på företagens hållbarhetsrapportering i olika sammanhang. Allt från hållbarhetsredovisningar till rapportering till olika frivilliga initiativ såsom FNs Global Compact (UNGC), CDP och FNs Principles for Responsible Investments (UNPRI) eller rapporteringen till i index för hållbara investeringar såsom Dow Jones Sustainability Index (DJSI).

Från och med 1 juli 2016 gör en ändring av Årsredovisningslagen att det blir obligatoriskt med hållbarhetsredovisning för stora företag i Sverige. I Storbritannien infördes under 2015 UK Modern Slavery Act som kräver rapportering gällande tvångsarbete och som påverkar alla företag som bedriver verksamhet i Storbritannien.

En utmaning för många företag är att skapa ordning i denna ständigt växande rapporteringsflora. KPMG kan hjälpa kunder med detta genom:

  • Utveckling av rapporteringssystem, processer, rapporteringshandböcker och uppföljningsstrukturer (struktur för hållbarhetsdata och nyckeltalstabeller för icke-finansiell redovisning)
  • Rådgivning kring och granskning av rapportering till bl a UNGC, CDP, UNPRI och DJSI
  • Framtagning av struktur, kommunikativa koncept och modeller för hållbarhetsredovisningar (enligt GRI) och integrerade rapporter (IR)
  • Utbildning i och rådgivning kring GRI
  • Förberedande granskning och granskning av hållbarhetsredovisning eller integrerad redovisning

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan