close
Share with your friends

Klimat

Klimat

Hur klimatsmart arbetar ni? KPMG hjälper företag hantera risker och kostnaderna, samt utveckla nya produkter, kopplat till klimatförändringar.

Reducering av klimatpåverkan är en av vår tids största utmaningar.

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar som rätt hanterad även kan vara en möjlighet

Reducering av klimatpåverkan är en av vår tids största utmaningar och det ställs allt större krav på företagen att minska sina utsläpp. Samtidigt finns här stora möjligheter att finna nya affärsmöjligheter. Att ta fram mål och strategier för klimatarbetet och beräkna klimatutsläpp är en stor uppgift för många företag att ta sig an.

KPMGs globala studie, The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2015 – Currents of Change, visar att endast 53% av världens 250 största företag redovisar mål kopplade till klimatpåverkan i sina hållbarhetsredovisningar, vilket visar hur komplext det kan vara.

Här kan KPMG hjälpa till. Vi hjälper våra kunder att hantera risker, minska kostnaderna, utveckla nya produkter och tjänster och ta sig in på nya marknader kopplat till klimatförändringarna samt ta fram strukturer och processer för rapportering av klimatpåverkan. Vi kan också bidra specifikt i företags CDP-rapportering, både genom stöd vid rapporteringen och genom oberoende granskning och intyg till CDP.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan