close
Share with your friends

Anti-korruption (ABC)

Anti-korruption (ABC)

KPMG erbjuder en rad tjänster för att hjälpa våra kunder att förebygga, upptäcka och åtgärda situationer förknippade med mutor och korruptionsrisker.

KPMG erbjuder en rad tjänster för att hjälpa våra kunder med mutor och korruptionsrisker.

Att hantera mutor och korruptionsrisker är central fråga

Korruption orsakar omfattande skador på marknader och i samhällen samt hindrar utveckling. Företeelsen kan leda till långtgående sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser, för att inte tala om varumärkesskador och förtroendeförluster. Att hantera mutor och korruptionsrisker är därför en fortsatt central fråga i styrelserummen.

Vi på KPMG förstår riskerna och vi erbjuder en rad tjänster för att hjälpa våra kunder att förebygga, upptäcka och åtgärda situationer förknippade med mutor och korruptionsrisker.

Utredningar av mutor och korruption
Globala regelverk har ökat både frekvensen och omfattningen av straff och böter samt multinationella företags krav på efterlevnad. Exempel på ramverk är the U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) och the OECD Anti-Bribery Convention som 34 OECD-medlemmar och 7 icke-medlemmar har antagit.

KPMGs erfarna expertnätverk har djupgående kunskap i de gränsöverskridande aspekterna av potentiella mut- och korruptionsbrott samt inom riskhantering, regelverk och praxis på området.

Dataanalys i syfte att upptäcka mutor och korruption
KMPGs marknadsledande metoder samt avancerade verktyg för dataanalys kan användas för att minska företags utsatthet för mutor och korruption. Genom smart och hållbar information intelligence vet vi hur och var vi ska leta – och vi hjälper din verksamhet att övergå från reaktiva insatser till ett proaktivt förhållningssätt.

Policyer och utbildning
Vi har också kunskap och erfarenhet av att utveckla anti-korruptionspolicyer. Vi genomför ofta utbildningar av styrelser, ledningsgrupper och hela organisationer, i syfte att upplysa om riskerna, öka kunskapen och bygga motståndskraft avseende dessa frågor.

Välkommen att höra av dig om du vill veta mer!

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan