Beräkna värde

Beräkna värde

Med hjälp av KPMG:s modell True value mäter vi de externa värden som uppstår vid hållbart företagande och hur de påverkar företagets resultaträkning.

Med hjälp av KPMG:s modell True value kan miljömässiga och socioekonomiska värden mätas.

True Value kan hjälpa företagsledare, investerare och ägare att kvantifiera verksamheters effekter på omvärlden

När hållbarhet flyttar högre upp på agendan ökar också behovet av att mäta och hantera både positiva och negativa externa effekter. I takt med intressenters nya värderingar och krav, en ökande regelbörda samt nya marknadsmekanismer kan affärsvärde och samhällsvärde inte längre betraktas som två separata discipliner.

För att möta våra kunders behov har KPMG tillsammans med akademin, företagsledare och ledande organisationer utvecklat en modell för att analysera både finansiellt och samhälleligt värdeskapande. Modellen mäter de externa värden som uppstår, både miljömässiga och socioekonomiska, samt hur de påverkar verksamheters resultaträkning över tid.

Genom modellen och analysverktyget True Value kan vi hjälpa företagsledare, investerare och ägare att kvantifiera verksamheters och projekts effekter på omvärlden och på så vis bedöma det verkliga värdeskapandet. Metoden är ett användbart verktyg i att kartlägga risker och möjligheter och kan därför nyttjas i strategiskt prioriteringsarbete. Den är samtidigt ett kraftfullt kommunikationsverktyg såväl internt som externt, och allt fler visar intresse för metoden. Vi har stöttat många ledande företag med att räkna på finansiella och samhälleliga konsekvenser relaterat till produktion, innovation och/eller investeringar.

Vi på KPMG kan hjälpa dig att genomföra en:

  • True Value Readiness Assessment: en första analys av förutsättningarna för att göra en samhällsberäkning – vad är möjligt och vad passar er verksamhet?
  • Impact Assessment: en påverkans- och effektanalys över hur verksamheten påverkar och påverkas av samhället samt globala trender och mål – var i värdekedjan uppstår positiva och negativa effekter?
  • True Value Light: en begränsad samhällsberäkning på en eller ett fåtal indikatorer där verksamheten skapar eller förstör värde (till exempel avseende skatter, koldioxidutsläpp, energieffektivitet, investeringar i samhällsengagemang eller olika former av partnerskap)
  • True Value Analysis: en komplett True Value-beräkning med ett flertal indikatorer och värden som omfattar en eller flera produktionsenheter (i en eller flera marknader), en produktkategori, eller en specifik innovation eller investering. Dessa projekt spänner vanligtvis över en längre tid och syftar till att stötta strategiska affärsbeslut och större investeringsbeslut.

Varmt välkommen att höra av dig så berättar vi mer!

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan